Skip directly to content

03 02 2020

 

30 01 2020 Messenger Olès

Mwen achte yo nan yon pri ki pi bon. 7,50 USD m2. Konsa nou pat manke anpil. Se yon nouvo magazen ki nan wout kawfou lanmò. Li vreman gwo. Na vizitel le nou pwale Okap. Osnel pa two anfom. Lem rive yeswa, li te lopital. Se pwoblem respirasyon-an. Li komanse bon.

 

17 01 2020 Messenger Olès

Nou komanse laye (netwaye diri) pou nou mete konsève nan sak ou byen nan dwoum.

 

13 01 2020 Messenger Olès

Mwen apen enfòme. Papa Miradieu mouri maten-an. Wi papa te avèg, se kote li te chita San fe anyen. Yo te mennenl vini ak Miradieu lèl te vini nan Òfelina. Malerezman li pat ka wè.

 

12 01 2020 Messenger Olès

Lew vini, wap jwenn yon bon kantite danre nan depo nou. Tout pwodwi moun konn plante. Ekzanp. Pwa, pistach, diri. Etc.

 

12 01 2020 Messenger Olès

Yvette ale jodi-a. Mesye dam mwen yo te isit, li ale ansanm ak yo. Li kriye anpil. Sete vreman tris. Mwen bay li anko 400 USD. Konsa lap jwenn poul peye sa lap aprann ak poul fonksyone.

 

09 01 2020 Messenger Olès

Nap kontinye rekolte pwa. Nou te komanse ak pwa lendi dènye. Nou anpil jounalye kap travay. Se sèten pou nou fini samdi.

 

06 01 2020 Messenger Olès

Ou wè foto yo bèf. Met li vini ofri nou li. Li gwo anpil. Se yon gran ras. Map voye foto-a tou pou Mr Beni. Sil enterese, li ta bon pou nou achtel. Li gwo ansent. Denye pri-a Se pou 15 500 dol. ( 77 500 goud )

 

05 01 2020 Messenger Olès

Mwen te jwenn yon bon okazyon, konsa mwen te voye lajan pou Fritzner fè pòt yo. Mwen mandel, avan fen fevriye li ta bon pou pòt yo ta pare. Bos Tido fini ak fè fòje pou dekoupaj nan garaj la. Mwen okipe anpil ak rekolt nan jaden ki fel poko vin monte yo. Jodi-a fè 8 depi nou ap rekolte diri-a, kounya nou preske fini. Malgre nou te manke lapli. Nap fe yon bon kantite. Jodi-a tou nou komanse rekolte pwa kongo. Sa pap mal tou pou pwa. Lòt bagay. Mwen te voye achte res seramik, nou poko jwenn. Se gwo fot bos la. Mwen pat kontan ak li. Nap espere nou jwenn semen pwochen.

 

31 12 2019 Messenger Olès

Tout 254 m2 seramik lan fin poze. Se 2 kalite mwen te jwenn. Blan nou te metel an lè. Koulè bèj la an ba. Nou manke 122 m2. Mwen poko jwenn moun ki te fem jwenn seramik yo. Mwen panse nap jwenn, paske gen ti pasaj kèk kote. Nou gen deja 85 000 goud. Map prete sa nou manke. Nan kòb dlo-a. Ma few konnen lem jwenn.

 

28 12 2019 Messenger Olès

Mwen te Gonayiv yè pou cheche lajan. Pa gen lajan nan bank yo. Yo pa bay plis pase 1000 USD. Mwen te vreman desi. Erezman mwen te jwenn yon otorite ki te akonpanyem, nou jwenn direktris la. Konsa mwen jwenn 6 000 USD. Rès la rete sou kont nou. Pa gen pwoblem paske lajan pou fritzner pou pòt yo, lem mwens kek frè , li monte a 116 200 goud. Lajan ameriken an desann, to-a se 90 goud 50 pou 1 dola. Konsa Bòn fen ane.