Skip directly to content

06/08/2018

Messenger Olès
01 08 2018
Nou gen pwoblem kouran yeswa. Ni se pa pwoblem batri. Sa rive a 11 ze li tonbe. Limye ve kote ki make inverter on ki limen. Erezman se pat yon gwo pwoblem. Yon breke ki te tonbe. Mw te rele elektrisyen ki konn travay pou nou. Se li menm ki we sa. Li fe kek tes nan kay la. Li pa remake sak koz sa. Kounya tout bagay ap mache nomal.
 
Messenger Olès
27 07 2018
Robenson al nan kan jodi-a nan pawas Veret. ak yon nan legliz la ( Les engagés du christ.) Lap retounen madi pwochen. Lot bagay. Yvette fe yon aksyon ki grav anpil. Pou mwen li ta dwe deyo nan Ofelina. Mwen deja konnen wap vle yon chans pou li. Mwen ap manmi Oles te obseve li deja. Likontinye ale lakay gason. Fwa sa li endispoze kay la. Yo chechem pou pranl. E sa rive deja endispoze nan menm kay sa. Mwen deja dil se apre mwen fin diskite ak ou, poul konnen si lap gen chans. Se yon move imaj pou ofelina. Tout gran medam gen pwoblen ak sak pase-a. Saw panse?
 
Messenger Olès
27 07 2018
Batri yo byen desann ak teknik e anpil moun. Tout bagay nan garaj la.
Mwen resevwa. 13 dwoum.6 vali valiz. 2 bwat an katon. 2 bwat batri yo ak 18 chez. Moun ki te vin ak Durand pou ede nou ak aoarey la te fe gwo konsiderasyon pou nou. Nou te peye 3000 goud. Mw bay 3 nan chez yo. Yo te mandem sa.
 
Messenger Olès
26 07 2018
Nou resevwa tout bagay. Nou nan wout.
 
Messenger Olès
24 07 2018
Mw te bliye diw sa. Ronaldo te double klas lane denye. Ane sa anko li pa travay poul admi. Pe a metel deuo. Men li fe yon konsiderasyon. Lap ka al fe reto nan lot kote. Mwen deja enskril nan menm lekol ak wilken. Li ki fe chwa.
 
Dyalòg nan telefòn avèk Olès
23 07 2018
Tout moun anfòm
Tout moun fè mwayèn sof Sam, Djef, ak Guilène. Apre yo menm, tout moun pase pou ale nan lòt klas.
Tout bagay regle pou dechajman konntenè a. Duran pral tcheke yon elevatè pou leve pwa lou yo ansanm ak tout batri yo. Sen Michèl nou te rele anpil moun pou ede nou.
Pi ya kontinye ap bay anpil dlo. Plis ke 2.000 lit dlo chak jou. 
Enstalasyon elektrik la byen konwole. L’ap byen fonksyone la.
9 daout, Olès pral wè pitit fi li Myriam ki abite Boston. Mami Olès deja ale. Y’ap tou fete 40 tan maryaj yo nan dat 24 daout sa la. Pandan tan sa, Chedeline dezyèm pitit fi Olès la ap voye je sou òfelina a.
Nerlande pa pi mal kounya. Apre anpil rechèch, doktè yo rive jwenn mwayen pou yo kontwole maladi po li a.
 
Messenger Olès
22 07 2018
Mw te kominike ak pe Gedeon ye swa. Kontene-ap rive nan kay yo mekredi dye vle. Map cheche bagay nou jedi maten. Lot bagay Myriam e ta vle mw ak yo boston pou 40em anivese maryaj mw. Lap tcheke sa. Li pwobabl poum ale fe 2 ou 3 semen ak yo avan 15 out. 28 out se dat kap fe nou 40 ane marye. Ma enfomew lel banm mw dat depa.
 
Messenger Olès
19 07 2018
Mwen gen yon kouzen ki mouri san malad potopwens. Fineray la ap fet samdi dye vle. Mwen pwale. Ou te wel 2 ou 3 fwa. Dokte Arry. Si kontene-a genran li posib poum tann pou resevwa bagay avanm retounen.
 
Messenger Olès
18 07 2018
Gen 3 nan mesye dam yo, tant ak tonton yo te mandem pou al fe 15 jou ak yo. Yo dako pou ale. Se Dieunise, Ylianette ak wikenn. Yo pwale demen dye vle. Matant Ronald vini jodi-a tou made pou lal fe kek jou tou ak yo. Yap vin chechel vandredi dye vle.
 
Messenger Olès
09 07 2018
Se yon gwo ere gouvenman fe. Le li deside monte pri gaz yo. E se gwo montan. Gazolin 85 goud anplis. Nap espere tout bagay antre nan kalm. Malgre li tounen sou desizyon-an. Pep la poko vle kanpe. Nap swiv.
 
Messenger Olès
08 07 2018
Peyi dayiti gen anpil pwoblem. Potopwens bloke depi ye. Apre gouvenman soti kominike gaz la monte. Depi maten moun pa soti. Se kraze boule. Dechouke. Maket. Otel. Magazen.
 
Messenger Olès
06 07 2018
Nou kontan viktwa Dyabl rouj la. Se yon ti kominote ayisyen belj ki gen isit.
 
Messenger Olès
06 07 2018
Mwen achte 82 ti poul. Mw voye foto yo. Nou swete beljik bon chans. Anko nan 1 e ak kek minit.
 
Messenger Olès
05 07 2018
Ye Nerlande te ale nan randevou. Rezita ekzamen yo pa gen gwo pwoblem. Li pwobabl poul fe yon bon ti tan nan potopwens poul swiv tretman.
 
Messenger Olès
01 07 2018
Mekredi ak jedi denye wolchaday pat anfom ak yon fyev. Mis Merceda te vini. Li te bali yon sewom. Kounya li bon. Nerlande komanse amelyore piti piti. Dokte a te preskri medikaman. annatandan rezilta yo. Mwen te achte yo yo komanse fe bon efe. Sete nan tou 2 men ak nan 2 pye deye jenou yo.