Skip directly to content

10/12/2018

 

Nan telefòn avèk Olès

10 12 2018


 • Tout moun anfòm. Timoun yo gentan fin fè premye egzamen yo.
 • Nan Sent-Àn, travay sou plafonnaj la ap byen mache. Anndan tout bagay fini. Pou kounye a bòs yo ap travay nan pati devan an. Apre sa se pral pou tèt mi yo ansanm ak pati dèyè a. Lajan ki te la pou travay sa yo ap fini samdi. Olès te peye tou 200.500 goud kòm salè (2.300 ewo) ki reprezante de fwa kòb materyo yo.
 • Yonn nan manman bèf yo nou ka di li plenn. Pou lòt la nou poko ka kouri di sa.
 • Yonn nan femèl kabrit yo bay de nouvo kabrit men yo pa t’ viv plis ke de jou.
 • Pomad Papi Frans te pote pou maladi po Nerlande la te ede li anpil.
 • Frans fè nou konnen ke li te bay yon montan de 8.000 dola ameriken pou fim sa ki ofri l’ enstalasyon pa osmoz  la. Lajan sa reprezante 80%. Apre plasman an ki prevwa nan dezyèm semèn mwa janvier, l’ap bay rès la. Jan sa te pwomèt, Frans dwe remèt bay Olès  plan sou enstalasyon an.
 • Frans te voye lajan pou mwa desanm nan (4.500 dola us) ansanm ak tout premye avans yo bay Olès.
 • Pi a toujou kontinye ap bay 2.000 lit dlo chak jou
 • Rakò sou kanalizasyon piblik la bay anpil anpil dlo. Otorite yo poko janm pase yon kontènou deja ekonomize 10.000 goud (115 ewo) paske nou ta dwe achte dlo epi fè deplasman nesesè pou sa.
 • Latwoublay ki te gen nan peyi a.
 • Yo te peye jewonèt la, kounye a ak notarye kapab fèt. Se gwo moso teren an kote kay Sen Franswa ye ya. Pou li menm nou te peye 23.000 dola US apre tranbleman tè a. nou gentan bay deja yon avans ki se 1.000 dola us sou 20% frè notarye a. li rete nou pou nou bay 3.600 dola us.

            IBESR te vin kontwole. Yo toujou egzije nou pou nou angaje yon travayè sosyal. Ajan yo te ede nou konplete dosye yo yon fason pou nou kapab reprann koulè nou ki se « vè » olye ke se « jon »