Skip directly to content

15/05/2020

 

15 05 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Karantèn enpoze a fini depi lontan men Olès fè tout moun rete anndan jiskaske oterite yo vin leve l’ ofisyèlman. Li te fè yon reyinyon avèk moun k’ap travay yo pou esplike yo kòman pou yo pwoteje yo. Medam yo fè deplasman chak jou pou ale nan mache yon zòn ki toujou gen anpil moun.
  • Kowona ap gaye kò l’ an Ayiti. Chedeline ki te mennen vizitè nan òfelina 10 mas pase a poko ka rantre lakay li. Vwazen li yo nan Pòtoprens p’ap aksepte yon moun ki ka enfekte vin nan katye a. Durand te retounen pou menm bagay sa tou. Li ta dwe retounen ak vizitè yo 20 mas nan Pòtoprens si tout bagay sa yo pa t’ rive, pou yo te mennen moun yo Mibalè. Li te ale lakay li, men li te oblije retounen tousuit.
  • Kowona a plis prezan nan Pòtoprens ak vil ki antoure l’ yo, epi yon ti jan plis limite nan Okap, se de vil sa yo ki gen yon èpòt entènasyonal.
  • Gen kèk politisyen ki fè don nan separe ti bagay pou sèvi, sitou bagay pou manje, pa gen dout se pou fè yo wè yo.
  • Olès achte yon gran kantite sak diri ak farin pou si anons peyi lòk sa ta respekte. Nou gen toujou yon bon kantite pwa kongo ki soti nan jaden nou.
  • Lapli a kòmanse ap tonbe e nou espere jwenn yon bon ane rekòlt tankou ane pase.
  • Lokasyon moso tè pou plante a ap fini nan mwa fevriye. Nou pral pwolonje l’ pou menm pri a 2.500 dola.

Vwayaj mas 2020 an

Vwayaj Frans te sot fè a la te diferan ke tout lòt vwayaj ki te pase yo. Pou kòmanse, de moun ki konn ede nou yo Jef ak Pierre, te anile vwayaj pa yo a paske yo te pè kowonaviris. Epi tou Frans te vin kontamine ak viris la pandan vwayaj ale a. apre kèk jou li te vin gen fyèv epi li te vin entène nan lopital inivèsite Mibalè yon semèn pita. Ereszman li te vin bon nan 10 jou epi li te tou pran dènye vòl pou l’ retounen lakay li. Premye avril, nou ka di nan yon semèn pita ke sa ki te prevwa, li te lakay li.                                                                                                                              Pou kounye a li geri nèt nèt.