Skip directly to content

15/06/2020

 

15 06 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm. Pa gen okenn siy grip, okenn moun k’ap touse.
  • Kowona ap kontinye fin gaye an Ayiti. Pa gen bagay pou fè tès, anpil moun al souvan kay doktè. Petèt nan bouk la gen kèk moun ki mouri nan kowona. Pa gen anyen pou yo teste moun yo nan bouk la. Yo di ke menm mwatye nan 12 milyon moun k’ap viv nan peyi a kapab kontamine.
  • Nan òfelina nou respekte tout prekosyon yo. Pyès moun pa soti anndan. Sèl moun k’ap travay yo ki antre soti. Olès anvizaje pou ototrize yo rete lakay yo nan mwa jiyè ak nan mwa daout. Nou gen kont gran gason ak gran fi ki ka ede nou.
  • Tou lekòl rete fèmen. Legliz yo vin fenk ouvri la, men magre Pè a ap ensiste moun yo toujou ap plede vini an foul nan mès yo nan bouk la. Losti a pa bay sou lang ankò men nan plat men.
  • Nou plante plis diri nan jaden an, plis ke ane pase, nou kapab di de fwa plis ( 24 mamit olye de 12 mamit). Nou tèlman rekòlte pwa kongo ke nou vann 180 mamit pou 67. 500 goud (enviwon 700 ewo). Sa pèmèt nou peye semans diri a. Nan òfelina nou manje anpil pwa kongo ke nou te rekòlte. Bon nou ka di nou manje l’ chak jou.
  • Femèl bèf ak towo yo anfòm. Erezman yo jwenn ase zèb padan sezon lapli sa ap byen pase la.
  • Petèt ke vwayaj Yanskian p’ap ka fèt an jiyè ankò. Sanble ke vòl ant kontinan yo poko ap fonksyone pou moman yo la. Antouka nou vle fè Yanskian vini isit pou l’ pran plizyè fòmasyon men pou kounye a li twò danje pou vwayaje soti en Ewòp pou Ayiti.
  • Transmisyon minibis la an pàn. Yon neve Olès, ki rete Ozetazini pral chèche yon lòt derechanj pou li.