Skip directly to content

17/09/2018

Dyalòg nan telefòn avèk Olès
23 07 2018
Tout moun anfòm
 
Tout moun fè mwayèn sof Sam, Djef, ak Guilène. Apre yo menm, tout moun pase pou ale nan lòt klas.
 
Tout bagay regle pou dechajman konntenè a. Duran pral tcheke yon elevatè pou leve pwa lou yo ansanm ak tout batri yo. Sen Michèl nou te rele anpil moun pou ede nou.
 
Pi ya kontinye ap bay anpil dlo. Plis ke 2.000 lit dlo chak jou. 
 
Enstalasyon elektrik la byen konwole. L’ap byen fonksyone la.
 
9 daout, Olès pral wè pitit fi li Myriam ki abite Boston. Mami Olès deja ale. Y’ap tou fete 40 tan maryaj yo nan dat 24 daout sa la. Pandan tan sa, Chedeline dezyèm pitit fi Olès la ap voye je sou òfelina a.
 
Nerlande pa pi mal kounya. Apre anpil rechèch, doktè yo rive jwenn mwayen pou yo kontwole maladi po li a.