Skip directly to content

28/05/2018

Messenger Olès

19/05/2018

Pou taptap la mw bay bos la 20 000 goud poul achte pyes yo. Apre lel fin ranjel nap antann pou men dev. Travay beton an preske pou fini.

 

Messenger Olès

17/05/2018

Gen yon mekanisyen ki te soti potopwens. Mwen te fele gade taptap nou-an ki gen preske 1 an depil pa fonksyone. Ponp gaz pa bon. Injecteur yo pa bon ak kek lot ti pwoblem. Mw prete nan kob ti tatap la poul achete pyes yo jis poul pa elimine tankou ti bis la. Bos la pa jwenn enjekte yo. Se Miami li voye achte yo.

 

Messenger Olès

09/05/2018

Bos charpant ak feraye ap fini ak kintra yo demen ou vandredi. Yo gen det pou ouvriye ki travay ak yo. Eske wap jwenn lajan pou yo? Twati a ap pare pou resevwa beton nan semen pwochen. Pou sa bos Jean ap bezwen yon avans poul peye konpayi kap koule beton-an. Denye montan ou te voye nan mwa avril la. Mw te bay bos yo li kom avans. Mw toujou gen det materyo pou Maçon. Mw te voye foto lis mains d'oeuvres yo pou ou.

 

Messenger Olès

04/05/2018

Mw fe laboure yo pati nan lakou-a. Mw prete nan kob ti tatap. Mw komanse plante mayi ak pwa kongo. Mw fe komand plan bannan poum plante nan ravin yo.

Mwen plante manioc dous tou.

 

Dyalòg nan telefòn Olès

16/04/2018


  • Tout moun anfòm
  • Olès dwe ale chèche yon lòt bidjè anplis pou kay Sent-Àn nan. Samdi li pral lavil l’ap tou pase labank avèk pwovizyon yo. L’ap tou voye plis presizyon bay Frans sou kòman kòb la a depanse,
  • Olès te gen yon diskisyon avèk Ti Lou, yonn nan ouvriye yo. Lè Olès ba li fè yon travay li toujou pran yo pou twòp epi l’ap mande pou ogmante kòb li. Pliske li pa janm vin travay ankò depi yon bon ti tan, Olès pa aksepte bay li sa te mande a. Aprè yo te fin peye mwa mas, Ti Lou pa janm vini ankò. Olès ap chèche yon moun pou ranplase l’. l’ap eseye pou li jwenn gason ki gen plis laj jiskaske li jwenn yonn.
  • Gen travay mason nan kay Sen-Àn nan ki fini nèt. Yo kòmanse ap fè kofraj pou dal la. Olès ap met kontwòl yon fason pou ke dal la fèt ak pant epi yon twou pou dlo a kapab koule byen nan basen an. Olès panse key on tiyo ap bon pou sa.
  • Frans fè Olès konnen ke gen kèk nouvo batri ki achte pou enstalasyon kouran nan kay Sen Franswa, epi ansyen batri yo ap itilize nan kay Sen-Àn nan.
  • Olès te mande Beni pou l’ ede l’ jwenn lajan pou travay agrikòl yo. Pou tout bon bezwen lajan pou peye moun k’ap raboure tè yo, pou achte semans ak plant. Beni poko reponn pou sa.
  • Pandan tan sa Olès te fè raboure yon pati nan tè a pou plante sa pou nou sèvi li fè plante mayi ak pwa kongo. Li vle kòmanse tou sou teren li te lye a nan ti mango. Sa fè de zan yonn dèyè lòt depi rekòlt yo sou tè sa pa janm reyisi.
  • Yonn nan ti kochon yo ak yonn nan ti kabrit yo mouri