Skip directly to content

Rapport januari 2018

Reis van 5 tot 28 januari 2018

Aan de reis van januari 2018 namen vier reizigers deel : Jef, Pierre, Jaak en ikzelf.
Het ging om een werkreis die van te voren zorgvuldig gepland werd. In de loop van oktober 2017 kon heel wat materiaal verscheept worden naar Haïti om te verwerken in de verschillende op stapel staande projecten.

Doelstellingen van de reis

Tijdens de reis van maart 2017 waren door Jef en Pierre werkzaamheden opgelijst die nu zouden uitgevoerd worden. De belangrijkste doelstelling was om water te vinden en het via een zelf uitgedokterd systeem te verdelen over de drie gebouwen, met name Sen Jozef, Sen Franswa en ook Sent An dat nog in aanbouw is.
In de aanloop van de reis werden niet alleen materialen opgestuurd, maar ook werd een pomphuis gebouwd. Dat is gesitueerd tegen de linkerachterkant van Sen Franswa daar waar bij hevige regenval water vloeit naar de Ravine, het kleine beekje op onze akker.
Kort bij het pomphuis werd een locatie gekozen om een Haïtiaans bedrijf een nieuwe waterput te laten boren. Wij (ook Olès) dachten althans dat er geboord zou worden. Uiteindelijk was het een toestel om een put te slaan dat met méér dan een week vertraging arriveerde. De ingenieur die die de ploeg vergezelde, maakte zich bij aankomst sterk dat hij voor 100 % zeker water zou vinden. Na 5 dagen moest hij de handdoek in de ring gooien en toegeven dat hij zich vergist had. De machine verplaatsen op het eigen terrein en opnieuw proberen zou wellicht geen beter resultaat opleveren. Hij suggereerde nog om een poging te doen, vlak naast de oude waterputten (de gegraven en de eerste geboorde put), maar dat sloegen we af om het risico niet te lopen dat de waterlaag daar, die maar een beetje oplevert, dan mogelijk helemaal zou verloren gaan. Te diep boren zou immers kunnen betekenen dat de waterlaag geperforeerd werd en dan helemaal zou doorzinken.
De ploeg van de drie mannen werkte met hulp van Yanskian en enkele van de jongens hun programma af. Het reservoir in het pomphuis dat het water van de put zou moeten opvangen en de pompen die van daaruit dat water zouden verdelen naar de zes reservoirs en de kranen in de verschillende keukens en voor de wasvrouwen werden geplaatst en staan nu klaar voor een alternatieve oplossing.
De ploeg van drie maakte een noodoplossing aan de oude geslagen put waarin de nieuwe pomp gehangen werd. Olès en enkele van de oudste jongens kregen instructies hoe met die pomp om te gaan en elke dag twee keer behoedzaam de pomp aan de gang te zetten. De put geeft op die manier twee maal ongeveer 200 liter, maar dat is natuurlijk te weinig voor de dagelijkse behoefte.
We vestigen onze hoop op een mogelijkheid van watertoevoer van de staat. In onze straat is een waterleiding aangelegd door de staat. Op dit moment mag men daar niet privé op aansluiten. Olès gaat pleiten om ons als instelling toch een aansluiting te geven. In dat geval zouden we wellicht van onze zorgen af zijn.
Het lijkt alsof de focus op water alle andere werkzaamheden in de schaduw stelde. We vermelden toch dat de ploeg nog heel wat meer gedaan heeft: de buitentafel en bank hersteld, een extra buitenbank gemaakt, de deuren op de verdieping van Sen Jozef van Europese klinken voorzien, net als een tweetal deuren in Sen Franswa, aanpassingen voor verbetering en beveiliging aan de elektrische installatie, nieuwe kranen in de douches van Sen Jozef en Sen Franswa, alle slaapkamerkastjes van Sen Jozef hersteld, een kraan geplaatst in beide keukens en een buitenkraan voor de wasdames en nog veel meer. Momenteel is er zeker nog materiaal genoeg om een tweede reis mee zoet te zijn.

De frustratie dat we geen water konden vinden, overviel ons. De ultieme droom om een echte waterinstallatie in gebruik te nemen, is helaas niet uitgekomen, maar we zijn niet bij de pakken gaan zitten en we zorgen er zeker voor dat we een oplossing uitbroeden om wél het waterprobleem tot een goed einde te brengen.

We vermelden nog dat het project in samenwerking met de Rotary Club Genk Noord ook een vervolg kreeg. Samen met Olès nam ik deel aan een vergadering van de lokale Rotary partnerclub. Met veel inspanning en veel geduld, staan we enkele weken na de reis zover dat het project definitief goedgekeurd is door die partnerclub, waardoor de Belgische club aan zijn fondsenwerving kan beginnen. Zoals geweten ligt de hoofddoelstelling ook bij water. Het grootste onderdeel van de geplande investeringen gaat immers om een heel groot waterbassin om het regenwater van Sen Franswa op te vangen. Tijdens de reis is alvast een begin gemaakt met de voorbereidende werken door al één kant van het dak van Sen Franswa af te schuinen om het water via goten naar de achterkant te leiden en daar op te vangen.

Tijdens de reis begon de aannemer ook met de tweede fase van de bouwwerken van Sent An. De nodige fondsen zijn onder meer met hulp van de provincie Limburg samengebracht en dat zal er toe leiden dat de ruwbouw nog dit jaar afgeraakt.

Belevenissen

Op verzoek van de ploeg van drie werd helemaal ingezoomd op de voorgenomen werkzaamheden. De kinderen konden wel genieten van een dag zwembad in Gonaïves, een alternatief dat vorig jaar werd verkend en ingepland. Ze genoten er volop van. Zowel de kleinsten als de groten konden in alle veiligheid genieten van het water en de zon.

Stand van zaken – OSJOSMA

De belangrijkste punten:

-      Jef inspecteerde de zonnepaneleninstallatie en de batterijen die sinds september verzwakt lijken te zijn. Hij heeft vastgesteld dat ze beschadigd zijn, maar dat ze voorlopig (tot we fondsen gevonden hebben voor nieuwe) nog dienst kunnen doen, mits ze zeer zorgvuldig en volgens strikte voorschriften gebruikt worden. Daartoe heeft hij Olès en een ploegje van drie grotere jongens instructies gegeven.
-      Sen Franswa is binnen opnieuw geschilderd en opgefrist.
-      We hebben dank zij een Vlaamse sympathisant een nieuwe koe kunnen kopen. De bedoeling is dat onze stier voor nageslacht zorgt. Volgens Olès vertoont hij weinig interesse. Olès stelt voor om de stier te verkopen en met het geld een jongere stier te kopen en mogelijk een tweede koe.
-      Met de oudste jongeren heeft Yanskian een skelet dat hij van ons cadeau kreeg, gebruikt voor aanschouwelijke biologielessen.
-      In het najaar zijn drie jonge kinderen opgenomen: de zusjes Islande en Milanda en het jongetje Enelson. Vooral Milanda en Enelson laten van zich horen. Ze zijn zeker goed geïntegreerd.

Plannen – OSJOSMA Orphelinat

-      Tijdens de reis zijn nog twee kinderen opgenomen, Djeff en Manoucheca. Ze zijn de twee jongste van een gezin van acht. Hun vader is vier jaar geleden na de geboorte van Manoucheca in de steek gelaten door zijn vrouw. Hij leeft in bittere armoede en heeft de oudste vier kinderen verplicht om voor zichzelf te zorgen. Dank zij de hulp van de nonnetjes kon hij het een beetje redden met de jongste vier. De zusters hadden Olès aangesproken om te vragen of het weeshuis ze niet zou kunnen opnemen. Zij zorgden al een tijd voor eten en kledij voor de kinderen en lieten ze gratis naar school gaan. We hebben een uitzondering gemaakt voor deze twee kinderen die dus geen wees zijn, omdat de zusters geregeld ook van hun regels afwijken voor onze meisjes. Zij streven in hun school naar leerlingen die maximaal één jaar overzitten op  hun schoolcarrière. Met die regel zouden Ivette en Maudline helemaal geen kans meer gehad hebben.

Plannen – thuisfront – VZW OSJOSMA

En de boer, hij ploegt voort.
Intussen proberen we aan het thuisfront om mensen overtuigd te houden van een juist begrip van ontwikkelingswerk. Via onze eigen Noord-Zuidraad geven we adviezen aan de gemeente voor subsidiëring. In het reglement is een paragraaf die voor verwarring zorgt. Daar staat namelijk dat maximaal 5 jaar steun kan gegeven worden aan een project en in een andere paragraaf staat dat een project moet streven naar verzelfstandiging. Het debat gaat over het woord ‘project’ dat in deze context heel eng geïnterpreteerd wordt. Project staat immers niet alleen voor ‘instituut’, ‘voorziening’, ‘instelling’, maar ook voor een ‘opeenvolgende reeks van activiteiten die tot een resultaat moeten leiden’. Bovendien is het debat op gang getrokken of verzelfstandiging en ‘streven naar verzelfstandiging’ moet gekoppeld worden aan het maximum van 5 jaar. Wij durven aankloppen bij de schepen van ontwikkelingswerk om hierbij voor de juiste invulling te gaan en we kaarten dan ook bij de Noord-Zuidraad aan  om een degelijk advies hierbij te formuleren.

Houd zeker 20 mei vrij. Op Pinksterzondag houden we immers de twaalfde editie van onze restaurantdag in Opglabbeek (in een vernieuwde parochiezaal Loweta).

De zomerreis is intussen ook vastgelegd. Dan zijn we ook met vier, maar de focus zal minder op (bouw)werken liggen.

Kenbe fèm.
Houd je goed.