Skip directly to content

27 12 2021

24 12 2021 What’s App Olès
Ti moun Ofelina yo, manmi Olès ak mw kontan mete vwa nou ansanm pou swete chak manm gwoup la. Jwaye Nowèl. Nap kintinye priye youn pou lòt pou bondye beni nou chak, pwoteje lavi nou ak fanmiy pou nou fete anpil fèt Nowèl.
Ankò jwaye Nowèl a nou chak e ak tout zanmi Ofelina.
Les enfants de l’orphelinat, Mami Olès et moi avons le plaisir de transmettre à tous nos vœux de Sainte fête de Noël. Chacun d’entre nous prie Dieu de nous protéger ainsi que notre famille afin que nous puissions encore fêter Noël très souvent. Encore une fois Joyeux Noël à tous les amis de l’orphelinat.
 
24 12 2021 What’s App Olès
Tout ti moun yo an vakans.
Nou resevwa rezilta pou ekzamen premye kontwòl deja pou 5 ti piti nan lekòl mè yo.
Judeline mwayèn       5, 20
Mirlanda                      7,05
Manoucheca              6,75
Charlanda                   4,12
Danise                        5, 00
Tous les enfants sont en vacances.
Nous avons reçu les résultats des premiers examens présentés par 5 enfants qui vont à l’école des sœurs.
 
24 12 2021 What’s App Olès
Mesye dam Gonayiv yo gen konje tou. Robenson te gen konje avan. Li te vini ak nou depi lendi. Lòt yo ap tann woulib William lòt senmenn.
Les étudiants de Gonaïves sont aussi en vacances. Robenson a terminé les cours plus tôt. Il est rentré avec moi lundi passé. Les autres attendent que la route soit sûre pour revenir avec William.
 
14 12 2021 What’s App Olès
Nou fin seche di ri. Nou poko kontwole konbyen mamit. Nou te plante plis ane sa. Nou jwenn mwens. Paske ane sa se tout jaden rekòt yo pa bay anpil.
Pwa kongo yo donnen deja. Yap bon pou rekòlte senmenn 15 a 22 janvye.
Nou deja remake rekòt pwa ap mwens tou. Nou pran kouraj.  Paske tout vwazen jaden nou an. Rekòt pa yo pimal pase pa nou.
Le riz est sec. Nous n’avons pas encore compté le nombre de marmites (mesure de capacité). Cette année, nous en avons planté plus. Mais le rendement est moindre. Toutes les plantations produisent moins cette année.
Les haricots noirs mûrissent. Nous pourrons les récolter la semaine du 15 au 22 janvier.
Nous nous sommes rendu compte que la récolte des haricots est moins bonne. Nous gardons courage car ce problème touche aussi nos voisins. Leur récolte est même plus mauvaise que la nôtre.
 
09 12 2021 What’s App Olès
Map enfòmew tou Manno ap gradye 19 nan mwa sa. Yo te panse ant 2 dat 27 ou 19.
Finalman yo kenbe 19.
Je te signale que Mano va obtenir son diplôme (Emmanuel, l’avant-dernier fils va décrocher son titre de médecin à l’université) le 19 décembre. Ils hésitaient entre deux dates, le 27 ou le 19. Finalement, ils ont opté pour le 19.
 
28 11 2021 What’s App Yanskian
Egzamen yo ap kòmanse bonè ane sa. Nou gen elèv ki pral kòmanse premye desanm sa la. Gen k'ap kòmanse 6 desanm.
Cette année, les examens commencent tôt. Nous avons des élèves qui les commencent déjà le 1er décembre. D’autres commencent le 6.
 
25 11 2021 What’s App Olès
Sa vin pi grav.
Yè ankò yo kidnape  madam Preval. Ansyèn premyè dam. Bandi yo fou nèt nan moman sa yo. Malerezman pou ayiti. Tout moun ap viv ak yon kè ki pa an pè. Paske yo gen rezo bandi tout kote nan peyi-a. Se priye nap priye. Mande bondye poul delivre ayiti.
La situation est de plus en plus grave.
Hier, ils ont kidnappé madame Préval, une ancienne first lady (son mari René Préval a été président de 1996 à 2001 et de 2006 à 2011). Les bandits sont devenus fous. C’est très grave pour Haïti. Tout le monde est mort de peur, surtout parce que, maintenant, un peu partout dans le pays, des bandits opèrent. Nous prions et continuons à prier. Nous demandons à Dieu de libérer Haïti.
 
24 11 2021 What’s App Olès
Mwen te nan yon reyinyon IBERS jodi-a. Yo te diskite sitou sou renouvelman pèmi de fonksyonman. Ak travayè sosyal ke tout Òfelina dwe genyen. Ak kèk lòt bagay ankò.
Direktè a pwopoze yonn pou tout Ofelina ki poko genyen. Nou poko diskite pri a.
Aujourd’hui, j’ai participé à une réunion à l’IBESR. Ils ont surtout discuté de la nouvelle agréation et du travailleur social que l’orphelinat doit avoir. Et aussi de quelques autres choses. Le directeur a proposé de nommer un assistant social pour tous les orphelinats qui n’en ont pas encore. Nous n’avons pas encore abordé la question du coût que représente un tel engagement.
 
21 11 2021 What’s App Yanskian
Frito : préscolaire 1
Danise : préscolaire 2
Charlanda : 1ère année Fondamentale
Judeline, Jeff : 3ème année Fondamentale
Mirlanda, Manoucheca, Enelson : 2ème année Fondamentale.
Mislande : 4ème année Fondamentale
Caleb, Muradieu: 7ème année Fondamentale
Jeandelet : 8ème année Fondamentale.
Ricardo, Ferlandine : 9ème année Fondamentale.
Osnel, Emmanuel, Deluxon, Ronald: NSI
Wilner : NSII
Josuë : NSIV
Pwogram leson yo konsantre sou 2 edikatè yo. Mèt Junior responsab  tout premye klas yo rive nan 8èm ane fondamantal. Mèt Yanskian responsab elèv 9èm ane jiska NSIV(terminal). Ansanm 2 elèv ki lekòl aprè midi yo. Paske Mèt Junior pa t'ap gen tan pou yo
Yanskian donne des précisions sur les différentes années d’étude: les 7ème, 8ème et 9ème années correspondent chez nous aux 1ère, 2ème et 3ème années de l’enseignement secondaire. NSI, NSII, NSIII et NSIV correspondent aux 4ème, 5ème, 6ème et même 7ème années de l’enseignement secondaire.
Le programma des cours est pris en charge par deux éducateurs. Junior est responsable de la 1ère à la 8ème année. Yanskian accompagne les élèves de la 9ème année jusque et y compris le NSIV. Deux élèves vont à l’école l’après-midi. Junior n’a pas le temps de s’en occuper.
 
15 11 2021 What’s App Olès
Medam potopwens yo te vini depi samdi avèk William. Mesye dam Gonayiv yo ale jodi-a. Yo genyen 3 jou dentegrasyon. Tou swit aprè yap nan travay.
Les filles de Port-au-Prince sont arrivées samedi avec William. Les garçons et la fille qui étudient à Gonaïves sont partis aujourd’hui. Ils doivent participer à trois jours d’intégration. Tout de suite après, ils commenceront les cours.