Skip directly to content

ASBL Osjosma

Deklarasyon

Publikasyon nan aneks yo Monitè Belj-la


M.B. 01.07.2013 - akseptasyon nouvel mamb yo ak nominasyon pou Konsey Administrasyon-an ak chanjman statu yo
M.B. 04.07.2011 - akseptasyon nouvel mamb yo ak nominasyon pou Konsey Administrasyon-an
M.B. 16.02.2010 - fondasyon

Papi Fras - Papi Olès - Yanskian