Skip directly to content

OSJOSMA Ofelina

IBESR, ki se omolὸg ONE (office de la naissance et de l`enfance) vin rekonèt ὸfelina Osjosma a. Nan pwosesis pou yo bay otorizasyon fonksyὸnman an, pandan plizyè fwa nou resevwa vizit pou yo kontrole, epi se ὸfelina nou an ki pi bon nan tout depatman Latibonit lan. Osjosma toujou rete yon egzanp. 

11.03.2013 Autorisation de fonctionnement