Skip directly to content

Rapò

Sou paj sa, ou kapab swiv tout istwa sou pwojè OSJOSMA a byen fasil. Depi 2005, Frans ekri chak ane yon rapò sou sa k’ap fèt nan moman an, aprè vwayaj li yo nan sezon ete yo. Tout tèks de 2018 ak 2019 yo disponib sou sit la. Ansyen yo nan achiv, men y’ap disponib si ou fè kòmand lan.