Skip directly to content

08 04 2021

08 04  2021 Messenger Olès
Jodi-a yon dezyèm fwa direkson lekòl la te mande prezans mwen pou Josué. Li gen anpil repwòch, li pa respekte prensip lekòl la. Li pa gen respè pou direktè. Mwen mande chans li. Li tap gen chan poul kontinye ane eskolè- a, e menm kontinye lòt ane a. Malerezman li pa deside kontinye. Finalman direksyon lekòl la deside metel deyò definitivman. Se byen malere pou li. Mwen regrèt sa pou li. Josué fè nou wont antan ke yon moun nou te konte sou li. Fòk nap reflechi. Li pap enteresan pou nou kontinye ak li nan lòt lekòl. Se yon move ekzanp pou lòt yo. Mwen kwè se yon move nouvel pou ou.
Vandaag heeft de directeur van de school me al voor de tweede keer bij zich geroepen voor Josuë. Hem wordt van alles verweten: hij respecteert de schoolregels niet, hij heeft geen respect voor de directeur. Ik heb gevraagd hem nog een kans te geven. Hij zou het jar nog mogen afmaken én ook het volgende jaar (laatste). Hij wil zelf niet verder naar school. Daarom heeft de directie beslist hem definitief buiten te zetten. Dat is erg voor hem. Ik betreur dat. Josuë beschaamt ons vertrouwen. We moeten er over nadenken. Het is niet zinvol om hem nog naar een andere school te sturen. Het is een slecht voorbeeld voor de anderen. Ik vermoed dat dit slecht nieuws betekent voor je.
 
07 04  2021 Messenger Olès
Nou tap gen yon vizit evalyasyon jodi-a IBER ta vin fè pou nou. Yon pou nou ta fè renouvèlman pèmi fonksynman. Direktè a apen relem pou di, yo kontrarye pou jodi-a. Lap planifye yon lot dat. Nou dwe anpil ane wi. Li te fini 30 septanm 2014. 20 000 goud chak 2 zan. Lè nap gen pou peye kòb la, yo mande se an chèk . Yo pap resevwa kòb likid. Lèm map chèche lajan, map tou achte yon chekye.
We zouden vandaag IBESR op bezoek krijgen voor een evaluatie van het weeshuis, bedoeld om de eerste toelating te vernieuwen. De directeur belde me dat er iets tussen gekomen is.  Hij zal een andere datum inplannen. We moeten nog voor veel jaren betalen. De vorige eindigde op 30 september 2014. Per 2 jaar moeten we 210 euro betalen. Ze vragen om met cheque te betalen. Ze nemen geen contant geld aan. Als ik naar de bank ga, zal ik een chequeboekje kopen.
 
29 03 2021 Telefoon met Olès
 • Het gaat prima met iedereen.
 • Over enige weken sturen we weer wat hulpgoederen op. Het gaat om een kleinere hoeveelheid, vooral kleren, schoenen en wat elektrisch materiaal.
 • Het geld van het project in samenwerking met Wilde Ganzen gaat binnenkort aankomen. Van alle aankopen (trekdieren, ploeg en landbouwgereedschap) moeten foto’s gemaakt worden net als van de landbouwactiviteiten (zaaien, wieden, oogsten).
 • Anderson zijn reis is uitgesteld omdat het visum nog niet in orde was. Dat is intussen wel zo. Zijn avontuur van emigratie naar zijn familie in  Brazilië kan beginnen.
 • Boss Henri geeft nog steeds naailes, maar het enthousiasme is bekoeld. Olès gaat het met hem erover hebben om zijn leerlingen aan te moedigen en vooruitgang te boeken.
 • Bernardo werkt nog met de kleinsten.
 • Zowat alle varkens in  Haïti zijn inderdaad gestorven aan de varkenspest. Hier en daar is er nog wel een big te koop aan een exuberante prijs, 3.000 à 3.500 gourdes (35 euro).
 • De koeien doen het vrij goed, maar hebben eigenlijk te weinig eten.
 • De paasvakantie is aan de gang. Van 3 kinderen is het rapport al binnen. Van zodra alle uitslagen er zijn, stuurt Olès foto’s van de rapporten.
 • Het schooljaar zelf loopt gewoon tot einde juni. De jonge dames in Port-au-Prince hebben wellicht pas in oktober gedaan.
 • Er is geen rust in het land. Volgens de laatste berichten wil men het politiek systeem veranderen om Amerikaanse inmenging tegen te gaan. Normaal komen  er presidentsverkiezingen, maar de oppositie dwarsboomt alle voorstellen en dat leidt nog steeds tot onveiligheid.
 • Het busje is hersteld en rijdt weer goed dank zij familie, in de VS die jet juiste onderdeel opzonden.
 • Palmzondag is gevierd. Olès kreeg het woord om binnen het thema van de vasten te vertellen over het werk in het weeshuis. Olès beseft dat er mensen jaloers zijn omdat de kinderen in het weeshuis het goed hebben.
 • Onze werkman Lucsen heeft ander werk gevonden en nam ontslag. Ti Lou, die vroeger bij ons werkte en ook ontslag nam, heeft terug gesolliciteerd.
 • De drie jongens hebben uitzicht om volgend jaar in Gonaïves te gaan studeren. Mogelijk zullen ze kunnen kiezen tussen architectuur, ingenieur en boekhouder. Olès zoekt alles verder uit.
 
22 03 2021 Messenger Olès
Anderson ale potopwens jodi-a ak William. Lap gen vòl pa Sendomeng pou ale Brazil le 29 mwa sa. William ap prete Anderson pou nou 1000 USD  Kontra depo inibank lan ap fini nan mwa me. Konsa nap remet li an me. Le William bay li. Lap fè yon resi pou nou.
Anderson is vandaag met William naar Port-au-Prince vertrokken. Hij heeft op 29 maart een vlucht nar Brazilië vanuit Santo Domingo. William heeft hem 1.000 USD geleend. Ons contract met Unibank verloopt in mei. Dan betaal ik William terug. William maakt een ontvangstbewijs voor ons.
 
17 03 2021 Messenger Olès
Janm te diw se jodi-a pè a ap louvri ane senjozèf la nan Ofelina. Yo prevwa komanse seremoni an a 5 è. Se tout moun legliz la ki envite pou vini nan Òfelina.
Nan okazyon an map bay chante mès chak jou pou tout moun nan Ofelina, pou ou menm ak fanmiy ak tout donatè nou yo.
Mwen deja bay pè kire Lalomas la chante mès pou nou tout nan Mès vandredi jou fet la.
Ik heb je nog niet verteld dat de pastoor het Sint-Jozefsjaar opent in het weeshuis. De ceremonie zal om 5 uur beginnen. Alle parochianen zijn uitgenodigd. Bij die gelegenheid lat ik elke dag een mis zingen voor, iedereen in het weeshuis, voor jou, je familie en al onze donateurs. De pastoor van Lalomas zal vrijdag een gezongen mis opdragen op de feestdag zelf.
 
12 03 2021 Messenger Olès
Pyes ti bis la nomalman li te dwe rive nan dwan potopwens depi 26 fevriye. Sanble batiman te pase yon lòt kote. Se Merlin ki responsab pou resevwal. Yo te dil se nan dezyèm senmenn mwa sa. Li ta dwe rive lòt senmenn.
Het onderdeel voor het busje moest normaal op 26 februari in Port-au-Prince gededouaneerd worden. Blijkbaar heeft de boot en ommetje moeten maken. Merlin (een zoon van Durand) is verantwoordelijk om het in ontvangst te nemen. Ze zeggen dat het in de tweede week van deze mand aankomt. Dat is dan volgende week.
 
11 03 2021 Messenger Olès
Bòs Yotaire preske tèmine. 3 fenèt anlè ki rete. Paske yo te kraze nan transpò a.
Aannemer Yotaire heeft bijna gedaan. Nog 3 vensters op de verdieping. Ze waren gebroken bij het transport.
 
08 03 2021 Messenger Olès
Bòs Yotaire kòmanse monte fenèt yo.
Aannemer Yotaire is begonnen met het plaatsen van de ramen.
 
06 03 2021 Messenger Olès
Ilianette pat twò anfòm ak yon mal nan lestomak. Mw te voyel kay doktè yè. Li fe yon ekzamen. H pilori. Rezilta pozitif. Nou achte medikaman yo. Lap swiv yon Tretman 14 jou. Ak rejim. 
Ilianette is niet zo fit. Ze heeft maagpijn.. Ik heb ze gisteren naar de dokter gestuurd. Ze testte positief op H. Pylori. We hebben medicatie gekocht. Ze moet daarmee veertien dagen behandeld worden en ze moet op dieet.
 
 
03 03 2021 Messenger Olès
Mwen sot jwenn li. Li nan mezon pou fè komand yo. Li te resevwa lajan depi yè.
Ik heb hem aan de lijn gehad. Hij is ter plaatse voor de materialen. Hij heeft het geld ontvangen.
 
02 03 2021 Messenger Olès
Mw te relel yè. Aktyelman li potopwens poul fè komand materyo lap bezwen. Lel retounen map bali 1500 ki te deja nan menm lan. Ma enfomew ankò pita.
Ik heb hem (boss Yotaire, aannemer van de ramen voor Sent An) gisteren gebeld. Hij is in Port-au)-Prince om de materialen te bestellen. Wanneer hij terug is, geef ik hem de 750 euro voorschot. Ik houd je op de hoogte.