Skip directly to content

31 05 2021

28 05  2021 Messenger Olès
Worlshadaï ak Timanno ale nan joune komye jodi-a. Lekòl la ki oganize jounen an. Plis ta dwe ale, men Bidjè nou pa pemet poum ta voye plis. Se 1000 goud pa pèson plis nouriti.
World Shaddaï en Emmanuel gaan op uitstap naar zee. De school organiseert die uitstap.. Er hadden er nog meer mee kunnen gaan, maar ons budget staat dat niet toe. Het kost 1.000 gourdes (10 euro) plus voeding.
 
17 05 2021 Telefoon met Olès
 • Het gaat goed met iedereen.
 • Op 18 mei is het Nationale feest van de Vlag. Dat maakt dat er twee dagen geen school is.
 • Corona is weer meer merkbaar in Haïti. Vooral de Braziliaanse vorm steekt de kop op. Die is heel gevaarlijk, maar de mensen trekken er zich niets van aan en denken dat God aan hun kant staat en dat is voldoende. In het weeshuis is iedereen heel voorzichtig.
 • Dieunise gaat wellicht het weeshuis verlaten, net als Maudelet en Guylène.
 • Op 27 juni wordt een referendum gehouden, waardoor de examens vervroegd zullen worden.
 • Anderson is nog steeds in Port-au-Prince. Hij heeft een paspoort en een visum en wacht op zijn ticket dat betaald wordt door zijn familie die al naar ginds geëmigreerd is.
 • Olès en Frans spreken af dat in juli weer inschrijvingen  mogelijk zijn voor nieuwe kinderen. Die kunnen dan in augustus opgenomen worden, vlak voor de aanvang van het schooljaar.
 • Met de veestapel gaat het goed, zowel de koeien als de geiten.
 • De varkensziekte lijkt voorbij en Olès is zinnens om opnieuw te starten met varkens.
 • Het regent en het ploegen is begonnen. We hebben zaaigoed voor het nieuwe seizoen, deels van de vorige oogst.
 • Van de vorige oogst eten we nog steeds pitimi (sorghum).
 • De grote taptap moet dringend nagekeken worden in Port-au-Prince. Olès wil hem dan verkopen en een andere aanschaffen.
 • Volgend jaar mogen de drie jongens die een jaar pauze hebben gekregen hogere studies aanvatten net als Ilianette en World Shaddaï die nu het middelbaar afmaken. In Gonaïves zijn er kansen. Robenson opteert voor verpleger, World Shaddaï, Ilianette, Ronaldo en Wilken voor ‘Sciences administratives’.
 
29 04 2021 Messenger Olès
Yè Ilianette pat anfòm. Nan 11 ze direksyon lekol la te relem pou chechel. Li te fè tout jounen an sa konesans. Nan nwit lan, li te komanse bon. Pou jounen-an li preske bon. Li pale manje, selman li li poko repran tout fòs li.
Gisteren voelde Ilianette zich niet goed. Om 11 uur belde de directie van de school om ze te komen halen. Ze was de hele dag buiten bewustzijn. ’s Nachts kwam ze weer bij. Vandaag lijkt ze weer de oude. Ze praat, ze eet, maar is nog niet op krachten.
 
26 04 2021 Messenger Olès
Mw tap vle kòmanse prepare teren an tou poun travay paske lapli kòmanse tonbe.
Ik zou willen beginnen met het klaarmaken van de akkers omdat het begint te regenen.
 
24 04 2021 Messenger Olès
Nap gen 5 nan ti moun yo ki pat ko batize. Pè a deside fè batèm yo samdi dye vle. Se ane sa nou enskri yo pou prepare pou premye kominyon. Mwen pat panse yo tap batize ane sa. Se Myrlanda, Islande, Manoucheca, Judeline ak Enelson. Sa ap koute nou yon bon ti kòb. Mwen konnen frè 500 goud pou chak. Epi lòt depans yo tankou nouvo vetman ak chosi map enfòmew lèm gen tout enfòmasyon yo.
5 van de kinderen zijn nog niet gedoopt. De pastoor heeft beslist om ze zaterdag te dopen. Dan zullen we ze dit jaar inschrijven om hun eerste communie te doen. Ik had dit doopsel dit jaar nog niet gepland. Het gaat om Milanda, Islande, Manocuheca, Jèdeline en Enelson. Dat brengt een hele kost met zich mee. Ik heb weet van 500 gourde (5 euro) voor elk. Daarbovenop komen nog andere uitgaven zoals kleren, schoenen. Ik weet je te zeggen hoeveel alle kosten bedragen.
 
23 04 2021 Messenger Olès
Nou gen yon bèf ki fè pitit. Nou vin wè li ansent, men nou pat panse se gwo ansent. Li fè pitit maten-an. Se yon sipriz. Yon ti towo.
Eén van de koeien heeft gekalfd. We zagen wel dat ze vol was, maar we dachten niet dat ze al zo ver was. Deze morgen heeft ze geworpen. Het is een verrassing. Een stiertje.
 
15 04 2021 Messenger Olès
Legliz katolik nan peyi dayiti ak tout lekol kongreganis yo femen pòt yo demen jedi a, pou pwoteste kont Zak kin napin kap fet nan peyi-a. Sitou pou mande liberasyon ekip pè mè ak kèk lòt fanmiy pè yo te kid nape dimanch lan.
De katholieke Kerk in heel Haïti sluit haar deuren samen met de scholen morgen donderdag als protest tegen de kidnappingen die overal in het land plaats vinden. Ze eist de vrijlating van de groep paters en zusters en hun familie die afgelopen zondag gekidnapt zijn.
 
11 04 2021 Messenger Olès
Nou te gen vizit IBESR. Pou yon evalyasyon. Yo pwal fè swivi dosye a, pou renouvelman pemi pemi nou an. Yo kontan pou wè anpil reyalizasyon nou fè. Direktè a te nan delegasyon an tou. Li tou ba nou yon lòt travayè sosyal. Nou poko antann ak li. Ma enfòmew.
IBERS was op bezoek voor een evaluatie. Ze doen dat in opvolging van het dossier om de eerste goedkeuring te verlengen. Ze toonden zich tevreden met de vele realisaties die we gedaan hebben. De directeur was ook bij de delegatie. Hij duidde ook een nieuwe maatschappelijk werker aan. We hebben daarover nog geen akkoord. Ik houd je op de hoogte.
 
10 04 2021 Messenger Olès
Josué asepte pou mande direktè a eskiz. Direkte a pa la. Mwen gen randevou ak li demen dye vle.  Jis poum pale ak avan poum wè si ma konvenk li, poul asepte eskiz la.
Josuë heeft aanvaard zijn excuses aan te bieden aan de directeur. Hij was niet op school en ik heb morgen een afspraak met hem. Dan kom ik te weten of hij de excuses aanvaardt.
 
09 04 2021 Messenger Olès
Jodi-a yon dezyèm fwa direkson lekòl la te mande prezans mwen pou Josué. Li gen anpil repwòch, li pa respekte prensip lekòl la. Li pa gen respè pou direktè. Mwen mande chans li. Li tap gen chan poul kontinye ane eskolè- a, e menm kontinye lòt ane a. Malerezman li pa deside kontinye. Finalman direksyon lekòl la deside metel deyò definitivman. Se byen malere pou li. Mwen regrèt sa pou li. Josué fè nou wont antan ke yon moun nou te konte sou li. Fòk nap reflechi. Li pap enteresan pou nou kontinye ak li nan lòt lekòl. Se yon move ekzanp pou lòt yo. Mwen kwè se yon move nouvel pou ou.
Vandaag moest ik voor de tweede keer nar school voor Josuë. Hem wordt verweten dat hij de principes van de school niet volgt. Hij toont geen  respect voor de directeur. Ik heb gevraagd hem een nieuwe kans te geven. De directeur wil hem de kans geven het schoolhaar af te maken en ook nog het volgende. Josuë wil spijtig genoeg niet. Uiteindelijk is beslist hem definitief van school te verwijderen. Erg jammer voor hem. Ik betreur dat. Josuë beschaamt ons omdat we dachten dat we op hem konden rekenen. We moeten er over nadenken. Het is niet interessant om hem zijn school elders te laten afmaken. Hij geeft een slecht voorbeeld voor de anderen. Dat is slecht nieuws ook voor u.
 
08 04 2021 Messenger Olès
Nou tap gen yon vizit evalyasyon jodi-a IBER ta vin fè pou nou. Yon pou nou ta fè renouvèlman pèmi fonksynman. Direktè a apen relem pou di, yo kontrarye pou jodi-a. Lap planifye yon lot dat. Nou dwe anpil ane wi. Li te fini 30 septanm 2014. 20 000 goud chak 2 zan. Lè nap gen pou peye kòb la, yo mande se an chèk . Yo pap resevwa kòb likid. Lèm map chèche lajan, map tou achte yon chekye.
IBESR is vandaag op evaluatiebezoek geweest. De hernieuwing van onze toelating is aan de orde. De directeur liet me weten dat er iets tussen gekomen is voor vandaag. Hij zoekt een ander datum. We wachten al jaren op een hernieuwing. De vorige goedkeuring liep, af op 30 september 2014. Per twee jaar moeten we 20.000 gourdes betalen (200 euro). Als we het geld hebben, moeten we betalen per cheque. Geen cash geld. Wanneer ik het geld afhaal, vraag ik een chequeboekje.