Skip directly to content
 • 07 12 2020

  07 12 2020 Messenger Olès
  Wilken, Robenson ni Ronaldo jwenn rezilta. Yo reyisi. Mwen mande yo pou reflechi, pou di ekzat sa yap vle aprann. Paske yo chanje lide tanzantan. Kòm yo gen yon ti tan devan yo. Konsa map gentan pou fè kontak yo pou lane pwochèn.
  Wilken, Robenson en Ronaldo hebben hun resultaat ontvangen. Ze zijn geslaagd. Ik heb hen gevraagd om na te denken wat ze willen studeren, want ze veranderen nogal eens van idee. Nu er wat tijd is, kan ik contacten leggen voor volgend jaar.
   
  30 11 2020 Telefoon met Olès
  -       Met iedereen gaat het goed. Djef heeft wat koorts, maar niets ernstigs.
  -       In Haïti is geen sprake meer van Corona.
  -       In het land zijn wel veel onlusten en kidnappingen. Daardoor liggen de ziekenhuizen stil. Enkel dringende gevallen worden geholpen. In Port-au-Prince dringen gewapende bendes huizen binnen en vermoorden zelfs mensen om geld. Na een kidnapping worden enorm hoge sommen gevraagd.
  -       De presidentsverkiezingen zullen waarschijnlijk niet doorgaan. Het mandaat van de president loopt af op 7 februari 2022, maar het volk wil dat zijn mandaat afloopt op 7 februari 2021.
  -       Frans heeft een derde schijf overgemaakt aan pater Jan Hoet voor de studies van de 3 meisjes. Zij zijn terug op school sinds 9 november.
  -       Wilken, Ronaldo en Robenson hebben het middelbaar af. Waarschijnlijk kunnen zij naar een technische school in Gonaïves, maar dan over een jaar. In de tussentijd zullen ze klussen opknappen en meewerken met de arbeidersploegen die bij het wieden en de oogst worden ingehuurd.
  -       Anderson heeft zijn derde middelbaar af. Hij wil emigreren naar Brazilië in plaats van hier een technische opleiding te volgen. Van zodra zijn ticket geregeld is krijgt hij de 1.000 USD die voor elke vertrekker is opzij gezet.
  -       Olès wil uitkijken of er geen banken met een betere intrest zijn, maar Frans raadt aan om uiterst voorzichtig te zijn.
  -       Ronald zit nu voor de vierde keer een jaar over. Olès heeft met hem besproken dat het zo niet verder kan. Hij heeft niet positief gereageerd, maar laten uitschijnen dat hij zich niet echt gaat inspannen. In dat geval mag hij vóór juni vertrekken.
  -       De zonnepanelen zijn schoon en de stroom werkt goed. De pompinstallatie heeft een probleempje. De pomp die water van Sent An naar Sen Franswa pompt en verder naar de reservoirs op het dak hapert soms en er brandt een lampje. Frans zal overleggen met Jef.
  -       Pastoor Dessalines is vertrokken naar een andere parochie (Desarmes). De nieuwe pastoor père Antoine wordt zondag ingehaald en zal op 6 december zijn eerste mis opdragen.
  -       De dieren zijn gezond en worden goed verzorgd.
  -       Het schoolgeld moet ten laatste op 22 december betaald worden. Het gaat om ongeveer 4.200 euro. Er moeten nog uniformen gekocht worden en boeken.
  -       De oogsten zijn bijzonder goed gelukt dit jaar. De rijst bracht zelfs drie maal meer op dan in 2019. Van de bonen wordt twee keer per week gegeten. De pitimi (sorghum) staat nog te rijpen, maar de oogst daarvan zal ook zeer goed zijn.
   
  29 11 2020 Messenger Olès
  Di ri fin seche. Koun nap mete yo nan dwoum pou konseve.
  De rijst is droog. We doen hem in tonnen om te bewaren.
   
  18 11 2020 Messenger Olès
  Nan jaden mwen ye la, nap kontinye rekolte diri.
  Ik was in de plantage. We zijn de rijst aan het oogsten.
   
  17 11 2020 Messenger Olès
  Pe Dessalines pwale nan senmenn nan. Nouvo pè-a enstale dimanch lan. Li ba mw papye yo. Gen yon chanjman ki fèt nan kontra. Paske komite ki responsab tè yo pa dakò pou 10 zan. Se pou 9 ane. Konsa li remet mwen 500 USD. Nan non Òfelina nou bay li yon kado valè 100 USD. Res la nou pasel nan lekòl. Li pwale nan pawas Dezam kote Pon Sonde.
  Pastoor Dessalines vertrekt volgende week. De nieuwe pastoor wordt zondag geïnstalleerd. Hij gaf me de papieren. Er is een kleine verandering aangebracht aan het contract. Het comité dat verantwoordelijk is, wilde de grond niet voor 10 jaar verhuren, maar voor 9 jaar. Daarom heeft hij me 500 USD terug gegeven. In naam van het weeshuis heb ik hem 100 USD cadeau gedaan. De rest gebruiken we voor het schoolgeld. Hij gaat naar de parochie Desarmes kort bij Pon Sondé.
   
  15 11 2020 VERJAARDAG PAPI OLÉS
   
  15 11 2020 Messenger Olès
  Gwo mèsi pou souwè ou, manmi Frans ak lot zanmi yo. Mw bay mesye dam yo souwè ou ak manmi Frans. Wi nap priye bondye poul kenbe nou an sante pou nou kontinye bel travay li konfye nou. Mesye dam mwen te vin fete ak mwen. Anderson ale ak yo, pou William regle zafe paspò pou li.
  Dank voor je verjaardagswensen, die van mami Frans en van alle vrienden. De andere jarigen breng ik jullie wensen over. We bidden God dat hij ons in goede gezondheid mag bewaren, opdat we het werk kunnen verder zetten dat hij ons toevertrouwd heeft. Mijn kinderen zijn mee komen vieren. Anderson is met hen meegegaan. William helpt hem aan een paspoort.
   
  12 11 2020 Messenger Olès
  Nou pat gen soley depi yon semen. Se jodi-a nou gen yon bèl soley. Konsa nou ap seche di ri nou rekolte deja. Nou poko fin rekolte. Nou deja gen plis ke ane pase.
  De zon heeft al een week niet meer geschenen. Vandaag is er wel weer zon. Daarom drogen we de rijst die al geoogst is. We zijn nog niet klaar met oogsten. We hebben er nu al meer dan vorig jaar.
   
  05 11 2020 Messenger Olès
  Nou tout lekol yo ap ouvè le 9 novanm. Nap an reta pou peye. William isit. Lap retoune potopwens demen. Lap pretem kòb pou nou peye lekòl yo. Konsa na remèt nan fen mwa. Dola US la desann 62 goud pou yon dola US. Nou komanse rekolte diri jodi-a.
  De scholen gaan allemaal weer open op 9 november. We moeten het schoolgeld nog betalen. William is er. Hij gaat morgen terug naar Port-ayu-Prince. Hij heeft me geld geleend voor het betalen van het schoolgeld. Ik betaal hem terug aan het eind van de maand. De koers van de US-dollar is nu 62 gourdes. We beginnen vandaag met de oogst van de rijst.
   
  01 11 2020 Messenger Olès
  Pou nou lwe 6 ekta edmi tè pou 10 zan, sa ap koute nou. 5 000 USD.
  Se jodi-a medam yo ale potopwens. Yo ale an bis paske William te kontrarye pou vini.
  We kunnen 6,5 ha huren voor 10 jaar aan 5.000 USD.
  Vandaag gaan de studentinnen naar Port-au-Prince. Ze zijn met de bus, want William is niet tot hier geraakt.
   
  31 10 2020 Messenger Olès
  Mwen tou peye teren nap travay la, sou kont pè Dessalines te ba mwen.
  Ik heb betaald voor de grond die we bewerken op de rekening die père Dessalines had opgegeven.
   
  23 10 2020 Messenger Olès
  Mw te kominike ak responsab Natkom li di mw, pozisyon nou ye a pa pèmet nou jwenn bon siyal. Fok li ta achte 2 lòt aparèy. Youn pou plase nan antèn ki nan bouk la. Lòt la sou do kay sen Fwanswa. Men sa ap koute 400 USD. Mw tap pale ak Myram sou sa. Li dako pou peyel pou nou. Konsa nap espere kominike pa entenet pwochen randevou nou. Yanskian te kominikem dokiman pwojè-a. Si nou gentan gen bon entènet, lap pi fasil pou nou ranplil ansanm.
  Ik heb met de verantwoordelijke bij telefoonoperator Natcom gesproken. We kunnen hier geen goede ontvangst hebben, zegt hij. Met twee toestellen, één in het dorp en één op het dak van Sen Franswa kan het wel. Dat kost 400 USD. Ik heb dat geld aan mijn dochter Myriam gevraagd. Ze wil dat voor ons betalen. Hopelijk kunnen  we bij onze volgende afspraak al een internetgesprek hebben. Yanskian liet me de documenten zien voor het subsidieproject. Als we goed internet hebben, kunnen we die gemakkelijk samen invullen.
   
  19 10 2020 Messenger Olès
  Mw nan biwo lekol pè a pou enskri ti moun rete nan lekol la.
  Ik ben in de school van de pastoor de inschrijvingen gaan doen.
   
  16 10 2020 Messenger Olès
  William gen 675 USD plis 40 000 goud ( ht ) li fè kek depans nan potopwens poul te transpote yo nan kamyon Senmichel. 10 000 goud. Li genyen poul pote pou nou. 675 USD plis 30 000 ( ht )
  William heeft 550 EUR plus 480 EUR korting bedongen. Voor de vrachtwagen om alles naar Saint-Michel te brengen, heeft hij 120 EUR betaald. Hij bezorgt me 675 EUR plus 360 EUR.
 • 16/10/2020

  16 10 2020 Messenger Olès

  Kamyon poko jis kounya. Mwen pale ak chofè-a. Sil pa gentan livrem bagay yo, se demen maten map resevwa yo. Mwen mande William poul voye foto fakti yo pou ou. William di ki jwenn yon bèl diskont sou acha yo nan valeriokanez.

  Pè Dessalines ap kite pawas la. Evèk la ap vin chechel le 15 novanm. Mwen pale ak li de teren nou travay la, kontra nou pwal fini an mas tou swit apre rekot nou yo. Si nou gentan pare lajan, lap renouvle nou li ankò pou 5 ane. E si nou tap gen ase lan, mwen tap mandel sil te vle fe yon kontra pou 10 zan. Sa tap koute 5 000 USD.

  De vrachtwagen (met de bedden en matrassen) is er nog niet. Ik belde met de chauffeur. Hij komt zeker morgenvroeg. Ik heb aan William gevraagd om een foto van de factuur te maken. William zegt dat hij een mooie korting heeft gekregen bij Valerio Canez (de meubelwinkel).

  Pastoor Dessalines gaat de parochie verlaten. De bisschop komt hem 15 november halen. Ik heb hem over de grond die we bewerken gesproken. Het huurcontract loopt af in maart, direct na onze oogst. Als we het geld nu al overmaken, vernieuwt hij het nog voor 5 jaar. Als we genoeg geld hebben, vraag ik hem een contract te maken voor 10 jaar. Dat kost 5.000 USD.

   

  14 10 2020 Messenger Olès

  William te pwan kabann yo jodi-a. Li deja transpote pou mete nan yon kamyon kap vini Senmichel.

  William is vandaag de bedden gaan halen. Hij heeft ze al tot bij een vrachtwagen gebracht die ze naar Saint-Michel zal vervoeren.

   

  12 10 2020 Telefoon met Olès


  • Met iedereen gaat het heel goed.
  • In Haïti hoor je niets meer van Corona. In de ziekenhuizen worden wel mondmaskers gebruikt en op openbare plaatsen.
  • Frans merkte in de berichten van Olès op dat de tweeling Jeandelet en Jeandelet en hun jongere zus Roseberline samen met Maudelet naar de begrafenis van een tante gingen. Maudelet is inderdaad een neef van de andere drie.
  • De reis van Yanskian moeten we nu definitief naar 2021 verschuiven. Het ziet er niet aar uit dat er onmiddellijk een reis in zit gezien de Coronasituatie.
  • De container is nog steeds niet vertrokken. De vracht die al geleverd was met technisch materiaal en kleren wordt aangevuld met stoelen en tafels voor Sent An. Het ziet er naar uit dat de container medio november zal vertrekken.
  • De rapporten van eht vorige schooljaar zijn nog niet allemaal in Olès zijn bezit. Het nieuwe schooljaar zal op 9 november starten. Drie jongeren, Anderson, Ronald en Wilner, zijn momenteel bezig met examens. Ze eindigen overmorgen.
  • We wachten op het resultaat van Anderson. Als hij geslaagd is mag hij naar een beroepsschool gaan in Gonaïves volgens afspraak. Als hij niet geslaagd is, stopt hij definitief met zijn studies en zal hij het weeshuis verlaten;
  • Wilken, Ronaldo en Robenson zitten in het laatste jaar (filo). Zij leggen volgende week examens af.
  • Eén van de zeugen heeft nog 3 van haar 6 jongen over. De andere zeugen zijn (nog) niet drachtig.
  • Met de geiten gaat het niet vooruit. Olès denkt dat het aan de soort ligt. Jammer, want we zouden meer geitenvlees kunnen gebruiken. Vers vlees aankopen is haast driemaal duurder dan vroeger.
  • Op dit ogenblik zijn er geen kippen. William kweekt parelhoenen en hij zal er voor de tweede keer bezorgen als ze volgroeid zijn.
  • De pindaoogst mag erg geslaagd genoemd worden. In januari verwachten we de bonen te oogsten. De rijst zal al klaar zijn in november of ten laatste in december. De pitimi (sorghum) is dan weer rijp in januari.
  • Het internetsignaal is eigenlijk te zwak in het weeshuis. Om het te versterken zou er een extra antenne nodig zijn. De maandelijkse kostprijs is 83 USD.
  • De laatste tijd is er minder zon. Soms moeten apparaten afgekoppeld worden om toe te komen.
  • Ricardo en Guylène hebben een oogje op elkaar. Dat kan natuurlijk niet. Ricardo is daarom overgeplaatst naar Sen Franswa.
  • Misou begint oud te worden. Zij ziet teveel door de vingers en kan het toezicht niet altijd meer aan.

   

  04 10 2020 Messenger Olès

  Papa Yanskian pat anfom. Li te fe yon aksidan depi plis pase 30 an. Li te toujou bay pwoblèm. Fwa sa li te vin pi grav. Doktè oblije koupel. Yanskian oblije bay yon ti tan pou edel. Le li ekzeyate li pap gen moun pou edel anko nan potopwens. Yanskian mande mwen poul vini isit, pou yon ti tan, poul ka edel pi fasil.

  De vader van Yanskian is niet in vorm. 30 jaar geleden heeft hij een ongeval gehad. Daar zijn nog altijd gevolgen van. Het is nu erger geworden. De dokter heeft zijn been moeten afzetten. Yanskian blijft een tijdje bij hem om hem te helpen. Hij heeft niemand anders om hem te helpen in Port-au-Prince. Yanskian heeft gevraagd of hij een tijdje naar hier mag komen. Dan kan hij hem beter helpen.

   

  23 09 2020 Messenger Olès

  Nou fini ak pistach. Nou mezire mete nan sak pou konseve. Nou fè 306 mamit an po. Sa vle di nou poko retire grenn pistach yo nan kokiy. Nou te achte 75 mamit ak po ( kokiy ) Nou fe yon benefis de. 231 mamit. Nou rete 3 kilti pou nou rekolte. Pwa kongo, di ri ak pitimi

  We zijn klaar met de pindanoten. We hebben alles opgemeten terwijl we ze in zakken hebben gezet. We hebben 306 eenheden ongepeld. Ze zijn dus nog niet uit de schaal. We hadden 75 eenheden ongepeld gekocht. We hebben dus 231 eenheden winst. Nog drie oogsten wachten, bonen, rijst en pitimi.

   

  16 09 2020 Messenger Olès

  Yè mwen te pase nan bank yè pandanm te soti potopwens. Bank yo vreman pa enteresan. Yo limite kantite kòb yo bay. Yo ban mwen 4 000 dol. William ap la nan wikenn lan. Map bay li poul peye kabann yo la preten 900 pou konpletel. Konsa nan fen mwa ma remet li le mwen teoune nan bank.

  Gisteren was ik naar de bank gegaan terwijl ik terugkeerde van Port-au-Prince. Ze waren niet echt vriendelijk. Ze limiteerden het cash geld. Ze gaven 4.000 USD. William is er in het weekend. Ik geef hem het geld voor de bedden en hij schiet 900 USD voor. Op het einde van de maand betaal ik hem dan terug wanneer ik opnieuw naar de bank ga.

   

  11 09 2020 Messenger Olès

  Mw te antre potopwens, poum te pwan lajan pou nou te peye e pwan kabann yo. Ensekirite a two red nan potopwens, sa fe nou pa pwan chans al fè retrè. Mw rete poum al fè sa nan Gonayiv. William ap Senmichel nan fen mwa, ma bay li regle sa.

  Ik ben in Port-au-Prince om het geld voor de bedden op te halen. Het is erg onveilig in de stad. Daarom ga ik het hier niet afhalen. Ik wacht om het af te halen in Gonaïves. William komt op het einde van de maand naar Saint-Michel en dan regel ik alles met hem.

 • 31 08 2020

  31 08 2020 Telefoon met Olès

  • Met iedereen gaat het goed. Alleen Enelson is ziek. Hij heeft koorts sinds enkele dagen, maar sinds vandaag neemt hij koortswerende middelen.
  • In heel Haïti zijn weinig coronagevallen. In het dorp zijn ook enkele gevallen gemeld, maar niet in de buurt van het weeshuis.
  • Frans maakt geld over voor Sent An. Daarmee kan Olès alvast bedden en matrassen kopen.
  • Het vorige schooljaar is weer opgestart. Het lijkt erop dat alles normaal verloopt om het schooljaar af te maken, ook voor de drie die in de namiddag naar school gaan. In de loop van deze week krijgt iedereen zijn rapport en dan wordt ook duidelijk wanneer het nieuwe schooljaar start. Normaal is dat de tweede maandag van september.
  • De drie meisjes die hogeschool lopen zullen misschien toch opnieuw starten in november. Eerst was gezegd dat hun school dicht bleef tot in maart.De oogst van de pindanoten is prima. Ze had beter kunnen zijn als er minder regen gevallen was kort voor het oogsten en als we beter hadden kunnen wieden. Bij de oogst werden 13 arbeiders ingeschakeld en de kinderen van het weeshuis. De oogst ging zo vlot dat vanaf de tweede dag nog andere kinderen mochten helpen.
  • De rijst heeft nu regen nodig. De oogst zal voor november of december zijn.
  • De bonen en de pitimi (sorghum) zijn in januari aan de beurt.
  • Einde januari 2021 loopt het huurcontract voor de grond af. Het zou goed zijn om het te verlengen, zeker nu we na de ruil 6,5 karo hebben in plaats van 5. De grond is ook veel vruchtbaarder. Het gaat om 2.500 USD voor 5 jaar.
  • De werkers op het land verdienen nu 300 gourdes (2,5 euro) per dag in plaats van 150 gourdes.
  • Het spaargeld van de waterverkoop is op 1.000 USD na opgegaan aan reparaties.
  • Op dit ogenblik gebruiken wij alleen het drinkbaar water en één grote klant. Dat heeft met veiligheid te maken en dus geen mensen te moeten ontvangen. Leveren gaat niet nu.
  • De koeien doen het goed. Een van de zeugen heeft onverwacht zes biggen geworpen. Twee hebben het overleefd. Er zijn nog vijf geitjes en van de parelhoenen is nog niet alles geslacht
  • Het busje is in panne, maar de taptap is gemaakt dank zij de steun van William. Voor het busje is een familielid van Olès op zoek naar het juiste onderdeel (transmissie) in de VS.
  • Een vroegere medewerker Ti Jacques is weer in dienst
  •  

  30 08 2020 Messenger Olès

  Nou komanse rache pistach jodi-a.

  Nou ale lakay ak pye yo, pou nou retire grenn pistach yo nan pye yo. Aprè nou jwenn pay yo pou bèf yo.

  We zijn begonnen met het oogsten van de pindanoten vandaag.

  We brengen de planten naar huis om de noten los te maken. De stengels zijn voor de koeien.

   

  23 08 2020 Messenger Olès

  Nou gen anpil lapli jodi-a. Depi 6 zè maten-an. Se yon tanpèt. Li rele Lora. Li komanse fè anpil dega nan kek zòn nan peyi a.

  Vandaag heeft het veel geregend van 6 uur vanmorgen. Het is een storm die Laura heet. De storm berokkent veel schade in delen van het land.

   

  14 08 2020 Messenger Olès

  Nou nan wout pou retounen Senmichel. Mwen gen randevou premye senmenn septanm. William te ale ak mwen maten-an nan valeriyokanèz. Telefòn mwen pat gen chaje. William te chaje pou fè foto ak voye yo pou ou.

  We zijn op de terugreis naar Saint-Michel. Ik heb afspraken in de eerste week van september. William is vanmorgen met mij naar Valerio Canez geweest. Mijn telefoon is plat. William zal foto’s sturen van de bedden die we gezien hebben.

   

  09 08 2020 Messenger Olès

  Bò isit tout moun anfom gras a dye. Map pwofite antre potopwens ak William jodi-a. Poum al wè doktè. Pwoblem osmoz la rezoud an pati. Yo ale ak ponp ki an pan lan pou reparasyon.

  Hier is iedereen gezond God zij dank. Ik ga vandaag met William naar Port-au-Prince voor een doktersbezoek. Het probleem met de osmose-installatie is gedeeltelijk opgelost. Ze hebben de pomp die in panne lag mee voor reparatie.

   

  29 07 2020 Messenger Olès

  Jaden-an komanse bèl. Gen pwa kongo ak pistach. Nou te byen reyisi. Ane sa ankò. Si dye vle gen espwa. Rekot gonbo nan lakou pa deyè Senfwanswa.

  De tuin wordt mooi. We hebben bonen en pindanoten die goed lukken. Dat is voor de tweede keer. Met Gods wil mogen we hoop hebben. Op het erf achter Sen Franswa hebben we pompoenen.

 • 27/07/2020

   

  27 07 2020 Telefoon met Olès

  • Met iedereen gaat het goed.
  • In het dorp zijn volgens de kranten 7 mensen besmet met Corona.
  • In België verslechtert de situatie nu. De reis van Yanskian was al uitgesteld naar september, maar mogelijk moet ze nog verder doorgeschoven worden.
  • We gaan dit jaar geen nieuwe kinderen opnemen. We willen voorzichtig omgaan met de financiële middelen.
  • Om diezelfde reden zullen we de drie jongens die het middelbaar af hebben, Wilken, Ronaldo en Robenson, nog niet aan hoger onderwijs laten beginnen. De opening van de scholen in Haïti staat toch nog niet vast. Zij mogen een jaar blijven en zullen ingezet worden voor diverse klussen.
  • De drie meisjes, Nerlande, Milourde en Myrna, die hun studies hebben moeten onderbreken door Corona, mogen ze verder zetten zodra hun school weer open gaat. Dat zou pas in maart 2021 zijn.
  • Vier kinderen van Olès zijn in het weeshuis om bij te springen. William stelt zijn auto ter beschikking. Chedline, Emmanuel en Ricardo zijn er ook. Beide laatste zijn bijna arts, maar hun universiteit ligt ook stil.
  • We verwachten dat de scholen tussen 10 en 17 augustus de rapporten zullen uitreiken van het afgebroken schooljaar. Misschien gaan ze dan open, maar naast Corona is er het probleem van veiligheid.
  • Wat de tuin betreft, is dezelfde oppervlakte ingezaaid als vorig seizoen. Rijst en pindanoten zijn al gezaaid. Nieuw nu is pitimi (sorghum, familie van gierst).
  • Tussen Sen Franswa en Sent An staan bonen en maïs.
  • Dank zij de waterverkoop is er een kleine reserve van geld op de bank. De leverancier van de osmose-installatie is wel gecontacteerd omdat er sinds enkele dagen een probleem is. Daarom ligt de verkoop nu even stil.
  • Momenteel hebben we 5 varkens en 6 koeien. Een deel van de parelhoenen is er nog. Regelmatig wordt ervan gegeten.
  • De waterput levert niet veel water ondanks het natte seizoen. De pomp valt steeds uit na enkele minuten. Dat wordt onderzocht.
  • De Rotary Club van Gonaïves blijft vragen achter een vergoeding van hun inspanningen bij de realisatie van het dossier (osmose-installatie en waterbassin). Frans zal berekenen waar ze nog recht op hebben.
  • Net vandaag vieren we de 14e verjaardag van de opening van het weeshuis.
  • Olès is intussen te weten gekomen dat de opruiende taal die maakte dat dorpelingen onze poort bekogelden met stenen toen bekend werd dat Frans Corona had opgelopen, uitgezonden werden door ‘Radio Etoile Rouge’. Doordat de politie de uitzending toevallig beluisterde waren zij snel ter plaatse om groot onheil te voorkomen.

   

  08 07 2020 Messenger Olès

  Si se pat pwoblem kowona. Lè konsa, ou te nan wout. Demen dye vle ou tap ak nou. Malerezman. Nap priye pou tout bagay retabli. Konsa pou kontinye vini kom dabitid.

  Als er geen corona wa, zou je nu onderweg zijn. Normaal zou je morgen in ons midden zijn. Spijtig dat het niet zo is. We bidden ervoor dat alles weer bij het oude komt. Dan kan je komen zoals altijd.

   

  07 07 2020 Messenger Olès

  Nou plante deja. Pwa kongo, pistach ak diri. Kounya nap fè eksperyans nap pitimi.

  Nou komanse ak premye sa saklaj. Tout sa ki sakle deja, nap plante pitimi.

  We zijn aan het planten: zwarte bonen, pindanote. We testen pitimi uit.. We wieden voor de eerste keer. Overal waar het onkruid weg is, planten we pitimi (gierst).

   

  072 07 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a William ap vini ak medam yo.

  Vandaag heeft William de meisjes gebracht.

 • 24/06/2020

   

  19 06 2020 Messenger Olès

  Medam potopwens yo ki anvi vini, paske lekòl yo ap ouvri jis an mas. Pè Hoet te pale ak mwen. Mwen panse menm jan ak ou, ak pè Hoet. Mwen pa gen pwoblem tou pou yo vini. Pwoblem kowona fè li enpe difisil. Paske li pap bon pou yo vini an poblik. Mwen mande William poul ta vini ak yo pou nou. Lap planifye fen mwa ou debi jiyè.

  De meisjes in Port-au-Prince willen graag naar hier komen, omdat hun school maar open gaat in maart volgend jaar. Pater Hoet heeft met me gebeld daarover. Ik sluit me aan wat jij en pater Hoet denken. Ik heb er geen probleem mee dat ze naar hier komen. Corona maakt het hun erg moeilijk omdat ze zich nergens kunnen vertonen. Ik heb William gevraagd om ze naar hier te brengen, wellicht begin juli.

   

  15 06 2020 Telefoon met Olès

  • Met iedereen gaat het goed, geen griepachtige verschijnselen, geen hoest.
  • Corona verspreidt zich verder in Haïti. Er zijn weinig tests, mensen gaan vaak niet naar de dokter. In het dorp zouden ook enkele mensen overleden zijn aan Corona. Tests zijn in het dorp niet voorhanden. Men spreekt ervan dat van de 12 miljoen mensen in het land er wel eens de helft besmet kunnen geraken.
  • In het weeshuis nemen we alle voorzorgen in acht. Niemand verlaat het terrein. Enkel het personeel komt binnen en buiten. Olès overweegt om ook hen thuis te laten in juli en augustus. We hebben voldoende grote jongens en meisjes om te helpen.
  • De scholen blijven gesloten. De kerken zijn weer open en ondanks het aandringen van de pastoor komen weer massaal veel mensen naar de mis in het dorp. De communie wordt wel niet meer op de tong gegeven, maar op de hand.
  • Op de akker is rijst geplant, méér dan vorig jaar, namelijk het dubbele (24 “mamit” in plaats van 12). Van de vorige opbrengst bonen zijn er zoveel dat we 180 “mamit” hebben verkocht voor 67.500 gourdes (ongeveer 700 euro). Daar is het zaaigoed van de rijst mee betaald. In het weeshuis worden veel bonen gegeten van de eigen oogst, eigenlijk alle dagen.
  • Met de koeien en de kalveren is alles goed. Gelukkig is er genoeg gras nu omdat het regenseizoen aan de gang is.
  • De reis van Yanskian kan mogelijk nog niet in juli doorgaan. Het ziet er naar uit dat intercontinentale vluchten dan nog niet mogelijk zijn. We willen Yanskian immers naar hier halen voor verschillende opleidingen nu reizen vanuit Europa naar Haïti te gevaarlijk is.
  • Het busje heeft een panne aan de transmissie. Een neef van Olès die in de VS woont, gaat op zoek naar een wisselstuk.

   

  26 05 2020 Messenger Olès

  Travay ak plantasyon yo ap kontinye. Nou sou  6e jou. Nou fin plante pistach.  Nap avanse ak pwa kongo. Len fini plante pwa. Nap plante di ri. Lòt bagay mw poko  ale la bank. Paske gen plizyè sikisal ini bank ki femen nan peyi-a yo an karanten, paske gen plizyè anplwayè ki enfekte kowona. Map swiv avan mw ale. William ap prete mw kob poum peye ouvriye yo ak poum peye anplwayè.

  Kijan santew ye? Bò isit tout moun pa pimal. Gen kek ki gen grip. Men se pa kowona. Yap bwe anpil te fèy ak pran vitamin c.

  Het werk op het veld gaat verder. We zijn 6 dagen bezig. We hebben pindanoten gezaaid. Nu doen we verder met kongobonen. Als we daar mee klaar zijn, beginnen we met de rijst. Ik ben nog niet naar de bank geweest. Veel filialen zijn gesloten omwille van quarantaine doordat veel bedienden door Corona getroffen zijn. Ik volg het goed op vooraleer ik er heen ga. William heeft  me geld geleend om de arbeiders op het veld, maar ook onze werknemers te betalen.

  Hoe gaat het met je gezondheid ? Hier is alles goed. Enkele kinderen hebben griep, maar het is geen Corona. Ze drinken veel zelfgemaakte thee en nemen vitamine C.

 • 25.05.2020

  16 05 2020 Messenger Olès

  Kowona ap mache a gran pa nan peyi-a. Sitou nan potopwens ak Gonayiv tou. Gen anpil moun preske nan tout peyi-a ki gen tout sentom yo, ki pa vle wè dokte, jis pou yo pa di se kowona yo gen. Se yon gwo danje.

  Jiskounya moun yo pa pwan sa oserye pou pwoteje tet yo al lòt moun. gouvenman tou, pa pran pyes desizyon pou pwoteje moun. Sèlman lekol ak legliz ki pa fonksyone.

  Corona komt met grote stappen het land binnen vooral in Port-au-Prince en Gonaïves. Bijna overal in het land zijn er veel mensen die alle symptomen vertonen, maar die geen dokter willen zien juist omdat ze Corona hebben. Dat is een groot gevaar.

  De mensen nemen de situatie niet ernstig om zichzelf en de anderen te beschermen. De overheid neemt geen maatregelen om de mensen te beschermen. Alleen de scholen en de kerken zijn gesloten.

   

  15 05 2020 Messenger Olès

  Nou komanse plante ak pistach. Men nou dwe labouraj la. Mw pwan mwens ouvriye. Paske gran mesye yo ap ede tou.

  We zijn begonnen met pindanoten te planten. Daarvoor hebben we werkkrachten nodig. Ik neem minder werkvolk aan omdat de grote jongens kunnen helpen.

   

  13 05 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a doktè yo vini fè prelèvman. Yo remèt mwen tout rezilta yo.

  Vandaag is de dokter gekomen om de quarantaine op te heffen. Ze hebben ons de testresultaten bezorgd.

   

  11 05 2020 Telefoon met Olès

  • De opgelegde quarantaine is al lang verstreken, maar Olès houdt iedereen nog binnen tot de overheidsinstanties ze officieel komen opheffen. Met het personeel heeft hij vergaderd en ze uitgelegd hoe ze voorzichtig kunnen zijn. De vrouwen doen de dagelijkse boodschappen en komen daarvoor op de drukke markt.
  • Corona rukt op in Haïti. Chedline, die de reizigers op 10 maart naar het weeshuis bracht, is nog steeds niet naar huis kunnen gaan. Haar buren in Port-au-Prince dulden niet dat een mogelijk besmette persoon in hun buurt komt. Om dezelfde reden is Durand terug gekomen. Hij zou de reizigers op 20 maart terug naar Port)au-Prince gebracht hebben, ware het niet dat ze toen naar Mirebalais vervoerd werden. Hij keerde dan maar terug naar huis, maar werd gedwongen om rechtsomkeer te maken.
  • Corona kot vooral voor in Port-au-Prince en omgeving en ook beperkt in Cap Haitien, de twee steden met een internationale luchthaven.
  • Enkele politici hebben relatief kleine giften in natura, vooral voedsel, gedaan, wellicht uit profileringsdrang.
  • Zelf heeft Olès grote hoeveelheden rijst en pasta ingeslagen voor het geval dat de afgekondigde lockdown toch streng zou toegepast worden. We hebben ook nog een grote voorraad pwa kongo (zwarte bonen) van onze eigen oogst.
  • De regen begint en er is hoop dat we weer een goed landbouwjaar tegemoet gaan zoals het afgelopen jaar.
  • De huur van het perceel landbouwgrond vervalt in februari. We gaan ze verlengen voor dezelfde prijs, 2.500 USD.

   

  10 05 2020 Messenger Olès

  Vach la fe pitit yè maten. Li pa delivre apre akouchman. Se jodi-a, mw rele veterinè pou vin fè operasyon pou retire plasenta nan vant li. Ti pitit la poko ka tete. Konsa nou pwan lèt nan manman pou bay li nan bibwon. Se yon ti towo ( ti gason)

  De koe heeft vanmorgen gekalfd. De placenta is niet meegekomen. Ik heb vandaag de veearts gebeld om hem operatief weg te halen. Het kalfje kan nog niet zuigen. Daarom hebben we de koe gemolken en het kalf gevoerd met een papfles. Het is een stiertje.

   

  03 05 2020 Messenger Olès

  Mw pat desi rele yo non. Mwen tap swiv. Paske yo pa serye. Nou te fache ak yo anpil fwa.

  Ik wil ze (de overheid) zelfs niet bellen. Ze zijn niet ernstig. Ik ben al dikwijls boos op ze geweest.

   

  02 05 2020 Messenger Olès

  Jis kounya dokte yo pa janm relem. Mwen otorize yo soti jis pou fe kek mouvman nan lakou. Yo vreman neglijan. Diran tan karantèn lan, yo pat bay pyes akonpayman. Nou ba yo yon swen espesyal. Yo trèzanfòm.

  Tot nu toe heeft de dokter me niet gebeld. Ik laat de kinderen vrij spelen binnen de muren. De overheid is echt nalatig. Zolang de quarantaine duurde hebben ze geen enkele richtlijn gegeven. We verzorgen de kinderen heel goed. Ze zijn helemaal in vorm.

   

  27 04 2020 Messenger Olès

  Jodi-a 27 siman ou reprann aktivitew? Byen ke lajan USD pi che kounya. 100 goud pou yon dol ht. Map mande pri fou a.

  Vandaag is het de 27ste. Ben je weer aan het werk ? Het geld wordt alsmaar duurder. Nu kost een USD al 100 gourdes. Ik zal eens navraag doen voor een gasfornuis. (Bemeubeling Sent An).

   

  26 04 2020 Messenger Olès

  Delegasyon an te pase. Yo pat vreman fe anyen. Direkte laboratwa nasyonal la di mwen se lendi dye vle lap voye fè prelevman se apre sa yap leve karantèn lan. Nap swete tout bagay byen. Pou achte manje se franswaz mwen te voye ak Beljemps pou fè pwovizyon okap pou nou.

  De delegatie is geweest. Eigenlijk richtten ze niets uit. De directeur van het Nationaal Laboratorium zei me dat ze maandag (de dag erna) zouden komen om de quarantaine op te heffen. We hopen dat alles goed gaat. Françoise en Berjemps gaan proviand inslaan voor ons in Cap Haitien.

   

  25 04 2020 Messenger Olès

  Li pwobabl pou nou gen vizit yon delegasyon ki soti ministè sante piblik nan Ofelina nan lè kap vini la. Direktè depatman ki te enfòmem.

  Het ziet er naar uit dat we een delegatie van het Ministerie van Volksgezondheid op bezoek gaan krijgen. De betrokken directeur van ons departement meldde me dat.

   

  22 04 2020 Messenger Olès

  William te nou don yon bwat vitamin c siwo e konprime jonas nou gen pou anpil jou. Jis kounya nou tout toujou an karantèn. Pliske ke yon mwa nou rete andan Ofelina jamè soti.

  William heeft ons een doos vitamine C bezorgd, zowel met siroop als met pillen voor verscheidene dagen. Tot nu zijn we nog steeds in quarantaine en dat al meer dan een maand. We blijven in het weeshuis en gaan niet buiten de poort.

   

  07 04 2020 Messenger Olès

  Mw te resevwa vizit yon lidè politik moun Senmichel. Li te depasaj nan komin lan. Li te gen pou vizite 3 kote. Nou te youn nan 3. Li te pote yon ti pwovizyon pou nou tou. Te gen plizye jounalis ki te akonpanyel. Se te yon bel jes, ke otorite sante yo nan peyi-a pat fe sa.

  Ik heb bezoek gehad van een politicus. Hij kwam hier op doortocht en bezocht drie projecten. Het onze was er één van. Hij bracht eten voor ons mee. Bij hem waren er veel journalisten. Het is een mooi gebaar dat de regering niet gesteld heeft.

   

  05 04 2020 Messenger Olès

  Mw te fe yon ti reflechi sou vwayaj Yanskian lan. Mw panse, se yon bon lide. Selman mwen ta konseye, si tout bagay ta gentan rekomanse fonksyone. Pou sa fèt nan gran vakans, paske se moman kap pi bon, ni pou ti moun yo tou.

  Ik heb nagedacht over de reis van Yanskian. Ik denk dat het een goed idee is. Mijn voorstel is om ze te laten doorgaan in de grote vakantie als natuurlijk alles voorbij is. Dat is het beste moment voor de kinderen.

   

  04 04 2020 Messenger Olès

  Se yon move nouvel lew di ou oblije deside pap vwayaje pou yon peryod endetemine. Donk nap priye bondye pou ou anfom nèt pi vit posib. Pou Corona fini vit tou, pouw kontinye vini kom dabitid. Pou vwayaj Yanskian map baw repons sam panse demen.

  Dat is slecht nieuws dat je zegt dat je voor onbepaalde tijd geen reizen meer plant. We bidden de goede God dat hij je snel laat genezen. Dat Corona snel gedaan mag zijn zodat je weer kan komen als van ouds. Voor de reis van Yanskian laat ik je morgen mijn mening kennen. (Frans stelt voor om Yanskian naar België te laten komen voor een opleiding om met hulp van hieruit Sent An verder af te werken.)

   

  02 04 2020 Messenger Olès

  Bonswa papi Frans. Kijanw ye? Bo isit nou pa pimal gras a dye. Anpil anpil moun mandem pou salyew.

  Dag papi Frans. Hoe gaat het met je ? Hier stelt iedereen het goed. Heel veel mensen vragen naar je en laten je groeten.

   

  De reis die Frans ondernam, liep anders dan anders. Eerst zegden de twee helpers Jef en Pierre af uit angst voor het komende coronavirus. Vervolgens werd Frans besmet met het virus op de heenreis. Na enkele dagen kreeg hij koorts en een week daarna werd hij gehospitaliseerd in het Universitaire Ziekenhuis van Mirebalais in Haïti. Gelukkig herstelde hij en na 10 dagen kon hij naar huis met de allerlaatste vlucht. Op 1 april kwam hij thuis, een week later dan gepland. Intussen is hij helemaal hersteld.

 • 06 03 2020

   

  Van 9-25 maart reist Frans voor de 30ste keer naar Haïti.

   

  02 03 2020 Telefoon met Olès

  • Iedereen maakt het goed, uitgenomen Iianette en Anderson die met griep geplaagd zitten. Van Corona is in Haïti geen sprake. Het is wel bekend dat er wereldwijd problemen mee zijn.
  • Het busje is nog steeds in herstelling in Port-au-Prince.
  • De rekken in het nieuwe depot in de garage geraken tijdig af zodat Frans tijdens zijn verblijf alle materiaal samen kan leggen.
  • Alle oogst is binnen gehaald. Van de bonen wordt gegeten en de gekochte rijstvoorraad is haast op zodat de eigen rijstoogst aangesproken kan worden.
  • Op 19 maart wordt Sint_jozef gevierd in de naburige parochie. We zijn welkom.
  • Alle dieren van de boerderij doen het goed;
  • De situatie is nog steeds woelig. Er vinden kidnappings plaats door bendes opgepookt door de oppositie.

   

   

  28 02 2020 Messenger Olès

  Jodi-a se yon jou espesyal pou ou papi Frans ak fanmiy. Nan okazyon joune sa. Manmi Oles, tout ti moun yo ak mwen kontan mete ansanm pou diw bon anivèsè. Nou mande bondye poul toujou akonpanyew, beniw, baw kiuraj, sante, long vi pouw kontinye travay bondye konfyew

  Vandaag is een speciale dag voor papi Frans en zijn familie. Daarom zijn Mami Olès, alle kinderen en ikzelf blij om hem samen een gelukkige verjaardag te wensen. We bidden God om je steeds te begeleiden, te zegenen, moed te geven, een goede gezondheid en een lang leven om het mooie werk verder te zetten dat God je heeft toevertrouwd;

   

  19 02 2020 Messenger Olès

  William te ale achte pentad an Dominikani. Li bay Ofelina sa yo. 58 pentad. Li fe sipriz. Li dim mete yo nan kay poul ofelina pou ofelina

  William is parelhoenen gaan kopen in de Dominicaanse Republiek. Hij heet het weeshuis 58 parelhoenen gegeven. Hij maakte er een verrassing van. Hij zei me ze te in het kippenhok te zetten.

   

  10 02 2020 Messenger Olès

  Mwen antre potopwens jodi-a poum we ak dokte. Pou yon evalyasyon. Bos seramik yo ap fini net jodi-a.

  Ik ben in Port-au-Prince om een dokter te zien. Een controlebezoek. De vloerder zijn vandaag helemaal klaar.

   

  06 02 2020 Messenger Olès

  Bos yo travay pou fini ak andan douch yo. Yo fini monte seramik nan tout chanm yo. Yap komanse ak eskalye yo demen dye vle.

  De vloerders hebben gedaan met de douches. Ze plaatsen de tegels nu in de kamers. Morgen beginnen ze met de trap.

   

  05 05 2020 Messenger Olès

  Nouvo manbran yo mande sèvis, paskel pa pwodwi menm kantite ankò. Mw te rele Sani Swis. Yo kapab vini fe sevis la pou nou. Sa ap koute 250 USD. Men tou gen yon lot konsey teknisyen an banm. Si nou vle nou ka mete yon sel manbran, kap pi gwo. Lap koute 369 USD. Ak yon Awozin kap koute 122 USD. Le sa nap ka pwodwi plis dlo pa minit. Plis yon ti fre li poko dim ki kantite. Saw panse?

  De membranen vragen onderhoud. Ze brengen minder water op. Ik heb de leverancier gebeld. Ze kunnen ons verder helpen. Het kost 250 USD. De technieker heeft me nog een raad gegeven. Als we willen plaatst hij een groter membraan. Dat kost 369 USD. Met een sproeikop van 122 USD erbij kunnen we meer water drinkbaar maken. Nog enkele kleine kosten en we kunnen verder. Wat denk je ervan ?

   

  03 02 2020 Messenger Olès

  Bos yo redemare ak monte seramik yo. Li pwobabl pou yo fini demen dye vle. Bos Tido fin fè fè fòje yo. Map cheche yo demen.

  De vloerder is weer gestart met plaatsen. Als Godblieft heeft hij waarschijnlijk gedaan morgen. Aannemer Tido heeft het laswerk af. Ik ga het morgen halen.

   

  02 02 2020 Messenger Olès

  Nou te voye Ronald, Ilianette ak Dieunise al wè Westendjie jodi-a. Dieudonne ki te ale ak yo sou moto. Yo fe yon demi joune ak li. Map mande Ronald voye foto bebe-a pou ou. Non bebe-a se. Tara Sterlie Fenelon. Ta sanble gen non toujou devan Sterlie. Ma gentan ba wou non an konplè.

  Ik heb Ronald, Ilianette en Dieunise op bezoek gestuurd bij Westindjie. Dieudonné heeft ze met de moto gebracht. Ze zijn er een halve dag gebleven. Ik vraag Ronald om je enkele foto’s te sturen. De baby heet Tara Sterlie Fenelon. Voor Sterlie staat blijkbaar nog een naam. Ik laat je de volledige naam nog weten.

 • 03 02 2020

   

  30 01 2020 Messenger Olès

  Mwen achte yo nan yon pri ki pi bon. 7,50 USD m2. Konsa nou pat manke anpil. Se yon nouvo magazen ki nan wout kawfou lanmò. Li vreman gwo. Na vizitel le nou pwale Okap. Osnel pa two anfom. Lem rive yeswa, li te lopital. Se pwoblem respirasyon-an. Li komanse bon.

  Ik heb een hoeveelheid tegels gekocht aan een goede prijs: 6,8 EUR m². Zo komt het geld bijna toe. Ik kocht in een nieuwe winkel aan Carrefour Lamort. Het is echt groot. Toen ik naar Cap Haitien ging kwam ik er langs. Osnel is niet in goeden doen. Toen ik gisteravond thuis kwam, was hij naar het hospitaal. Het is zijn ademhaling. Nu gaat het al wat beter.

   

  27 01 2020 Telefoon met Olès

  • Iedereen maakt het goed, ook de volwassenen.
  • De scholen zijn afgelopen maandag hervat.
  • Yanskian komt zaterdag terug na zijn vaderschapsverlof. Zijn vrouw, dochter Frèdline en de baby Yans David zijn in goede gezondheid.
  • Ondanks de weinige zonneschijn, is alles in orde met de installatie.
  • Het plaatsen van de vloer van Sent An ligt stil door de vergissing bij het opmeten. Morgen gaat Olès naar Cap Haitien om te zien of de schaarste voorbij is en om dan bij te kopen. Hij wil wel éénzelfde kwaliteit vinden voor een verdieping.
  • De deuren zijn in de maak. De prijzen van de materialen zijn echter gestegen en de offerte zou niet meer toereikend zijn voor de afwerking. Deze week zal Olès dat met Fritzner, de schrijnwerker, bespreken.
  • De osmose-installatie functioneert goed. Af en toe moet een membraan vervangen worden. De prijzen voor de brandstoffen zijn nog hoog, maar ze zijn voorradig. Door de dure brandstofprijzen haken wel wat klanten af.
  • Met de drie studentes zijn de contacten goed en regelmatig. Nerlande heeft een drukker programma dan de twee anderen en werkt 5 dagen per week. De anderen 3 dagen per week. Ze stellen het wel. Milourde, die wat problemen had met het logement, heeft zich uitstekend aangepast.
  • De nieuwe koe zal nog vóór mei kalven. Ze heeft al twee keer gekalfd, waarvan één keer twee kalfjes. De andere koeien en de stier mankeren niets.
  • Kippen hebben we op dit moment bijna niet.
  • Van de 24 biggen leven er maar 4 meer.
  • Het busje is in reparatie in Port-au-Prince. Als het klaar is tegen de komst van de reizigers, kunnen ze er mee naar Saint-Michel komen.
  • Westindjie is gisteravond bevallen van een meisje. Het heet Tara Sterlie.
  • De eerste toetsen zijn achter de rug. Olès zal de resultaten opsturen.
  • De oogsten zijn binnen. Vooral de rijst en de bonen zijn goed geslaagd. Van de rijst zijn er 15 marmieten geplant en hij heeft er 300 opgebracht. Ook de maïs was niet slecht.
  • De nieuwe notaris is gekend, maar nog niet benoemd door de onlusten in het land.
  • Bos Henri en Bernardo slapen niet meer in het weeshuis zoals afgesproken. Vanaf 3 februari nemen ze hun nieuwe taak op.
  • In het bassin gesponsord door de Rotary Club zijn de grote kranen geplaatst. De verschillende compartimenten worden beetje bij beetje gevuld.

   

  17 01 2020 Messenger Olès

  Nou komanse laye (netwaye diri) pou nou mete konsève nan sak ou byen nan dwoum.

  We zijn begonnen met de rijst te wannen (zuiveren) om hem in zakken te bewaren of in tonnen.

   

  13 01 2020 Messenger Olès

  Mwen apen enfòme. Papa Miradieu mouri maten-an. Wi papa te avèg, se kote li te chita San fe anyen. Yo te mennenl vini ak Miradieu lèl te vini nan Òfelina. Malerezman li pat ka wè.

  Ze brachten me vanmorgen het nieuws dat de papa van Muradieu gestorven is. Hij is indertijd meegekomen om hem te brengen. Muradieu woonde bij hem zonder iets te doen. Ze brachten hem mee toen Muradieu naar het weeshuis kwam. Hij was jammer genoeg blind.

   

  12 01 2020 Messenger Olès

  Lew vini, wap jwenn yon bon kantite danre nan depo nou. Tout pwodwi moun konn plante. Ekzanp. Pwa, pistach, diri. Etc.

  Wanneer je komt zal je een mooie hoeveelheid oogst in het depot aantreffen. Alles wat we konden planten, zoals bonen, pindanoten, rijst etc.

   

  12 01 2020 Messenger Olès

  Yvette ale jodi-a. Mesye dam mwen yo te isit, li ale ansanm ak yo. Li kriye anpil. Sete vreman tris. Mwen bay li anko 400 USD. Konsa lap jwenn poul peye sa lap aprann ak poul fonksyone.

  Ivette is vandaag vertrokken. Haar familie is haar samen komen halen. Ze weende hartverscheurend. Het was echt triest. Ik heb ze nog 400 USD gegeven. Daarmee kan ze betalen wat ze wil studeren én haar leefgeld.

   

  09 01 2020 Messenger Olès

  Nap kontinye rekolte pwa. Nou te komanse ak pwa lendi dènye. Nou anpil jounalye kap travay. Se sèten pou nou fini samdi.

  We oogsten de bonen verder. We zijn verleden maandag begonnen. We werken elke dag hard door. We hebben zaterdag zeker gedaan.

   

  06 01 2020 Messenger Olès

  Ou wè foto yo bèf. Met li vini ofri nou li. Li gwo anpil. Se yon gran ras. Map voye foto-a tou pou Mr Beni. Sil enterese, li ta bon pou nou achtel. Li gwo ansent. Denye pri-a Se pou 15 500 dol. ( 77 500 goud )

  Ik stuur je een foto van een koe. De eigenaar komt ze ons aanbieden. Het is een grote koe van een groot ras. Ik heb meneer Beni ook een foto gestuurd. Als hij geïnteresseerd is, zou het goed zijn dat hij ze voor ons koopt. Ze is hoogzwanger. De scherpste prijs is 775 euro.

   

  05 01 2020 Messenger Olès

  Mwen te jwenn yon bon okazyon, konsa mwen te voye lajan pou Fritzner fè pòt yo. Mwen mandel, avan fen fevriye li ta bon pou pòt yo ta pare. Bos Tido fini ak fè fòje pou dekoupaj nan garaj la. Mwen okipe anpil ak rekolt nan jaden ki fel poko vin monte yo. Jodi-a fè 8 depi nou ap rekolte diri-a, kounya nou preske fini. Malgre nou te manke lapli. Nap fe yon bon kantite. Jodi-a tou nou komanse rekolte pwa kongo. Sa pap mal tou pou pwa. Lòt bagay. Mwen te voye achte res seramik, nou poko jwenn. Se gwo fot bos la. Mwen pat kontan ak li. Nap espere nou jwenn semen pwochen.

  Ik heb de gelegenheid gehad om Fritzner geld te sturen voor de deuren (van Sent An). Ik heb hem gevraagd de deuren in februari te maken. Bos Tido heeft gedaan met het metaalwerk voor het depot in de garage. Ik ben druk bezig met de oogst. Van vandaag tot de 8ste oogsten we rijst. Daar zijn we bijna mee klaar. Ondanks het gebrek aan regen halen we een mooie hoeveelheid binnen. Vandaag beginnen we met de oogst van de kongobonen. Ook die oogst zal meevallen. Iets anders. Ik heb iemand gestuurd om de ontbrekende vloer te kopen. We hebben er nog geen. Het is een grote fout van de aannemer. Ik ben niet tevreden van hem. Hopelijk vinden we er volgende week.

   

  31 12 2019 Messenger Olès

  Tout 254 m2 seramik lan fin poze. Se 2 kalite mwen te jwenn. Blan nou te metel an lè. Koulè bèj la an ba. Nou manke 122 m2. Mwen poko jwenn moun ki te fem jwenn seramik yo. Mwen panse nap jwenn, paske gen ti pasaj kèk kote. Nou gen deja 85 000 goud. Map prete sa nou manke. Nan kòb dlo-a. Ma few konnen lem jwenn.

  Alle 254 m² vloertegels zijn geplaatst. Ik heb twee verschillende soorten. Boven hebben we de witte geplaatst en beneden de beige. We komen 122 m² tekort. Ik heb degene die hem ons verkocht nog niet kunnen bereiken. Maar ik denk dat ik er wel aan kan geraken. We hebben nog 850 euro. Wat we tekort komen, haal ik uit de kas van het water. Ik houd je op de hoogte van zodra we er hebben.

   

  28 12 2019 Messenger Olès

  Mwen te Gonayiv yè pou cheche lajan. Pa gen lajan nan bank yo. Yo pa bay plis pase 1000 USD. Mwen te vreman desi. Erezman mwen te jwenn yon otorite ki te akonpanyem, nou jwenn direktris la. Konsa mwen jwenn 6 000 USD. Rès la rete sou kont nou. Pa gen pwoblem paske lajan pou fritzner pou pòt yo, lem mwens kek frè , li monte a 116 200 goud. Lajan ameriken an desann, to-a se 90 goud 50 pou 1 dola. Konsa Bòn fen ane.

  Ik was gisteren in Gonaïves om het geld op te halen. Ze hadden geen geld in de bank. Ze wilden niet meer dan 1.000 USD meegeven. Ik was ten einde raad. Gelukkig kon ik een verantwoordelijke aanspreken die ons bij de directrice bracht. Zo kon ik toch 6.000 USD krijgen. De rest blijft op onze rekening. Dat is niet erg, want het geld voor de deuren dat ik aan Fritzner moet betalen min wat kosten, is gestegen tot 1.162 euro. De USD heeft waarde verloren en de koers is nu 90,50 gourdes voor 1 USD. Nog een fijn eindejaar.

 • 23 12 2019

   

  23 12 2019 Telefoon met Olès

  • Iedereen stelt het wel.
  • De scholen hebben tot en met vandaag les. Dat is uitzonderlijk omwille van de vele dagen dat ze gesloten waren door de oproer in het land.
  • Olès heeft problemen ondervonden op de bank in Gonaïves om de 6.550 USD die Frans overmaakte op te nemen. Na lang aandringen heeft hij toch 6.000 USD gekregen, het geld voor december en voor de deuren van Sent An. Hij heeft geen proviand kunnen inslaan en is leeg terug naar huis gereden. De toestand blijft dus zeer precair.
  • Het vloeren van Sent An schiet op. Blijkbaar is de offerte niet goed opgesteld. We gaan vloer tekort komen. Die kunnen we bijkopen, maar dan zal er ongetwijfeld kleurverschil zijn in 1 of 2 kamers. De werklui letten wel goed op de elektrische leidingen die op de betonnen vloer liggen om ze niet te beschadigen.
  • De drie meisjes in Port-au-Prince zijn goed ingeburgerd. Hun school begint normaal op 15 januari.
  • Ivette is nog steeds in het weeshuis.
  • Westindjie gaat nogmaals naar de dokter vooraleer ze bevalt.
  • Maudline is gelukkig bij haar oma in Port-au-Prince. Haar school is nog niet gestart en haar gezondheid blijft nog steeds zwak.
  • De drie zeugen hadden samen 24 biggen. Eén had er liefst 12, maar die waren te zwak en geen heeft het overleefd. Nu zijn er nog 10 biggen over.
  • De pindanoten zijn een tijd geleden geoogst en ze zijn bijna op.
  • De rijst begint te kleuren.
  • De bonen doen het ook goed. Als Frans in maart komt, zal alles geoogst zijn.
  • De toestand in het land is dan wel gekalmeerd. Bijna alles in hetv land werkt weer. De doorgang via de Artibonite is nog niet veilig. Iedereen die het land doorkruist, neemt het Plateau centrale.
  • De osmose-installatie werkt nog steeds prima. Door de duurdere brandstof lag de verkoop lange tijd stil. Daardoor hebben we klanten verloren, maar die komen stilaan terug.
  •  

   

  16 12 2019 Messenger Olès

  Mwen te pase wè travay bos Tido maten-an. Li preske fini. Yap fe penti. Li pat mete griy yo nan devi-a. Griy la koute 17500 goud. Men pa gen pwoblem mwen te deja bay avans, konsa kob ou te voye li kont pou achte griy yo tou.

  Se jodi-a bos seramik yo komanse poze seramik yo.

  Ik ben langs lasser Ti Do gegaan vanmorgen. Hij is bijna klaar (met het hekwerk voor het grote materiaaldepot in de garage). Hij is aan het verven. Hij had geen raster voorzien in het bestek. Dat raster kost 165 euro. Omdat ik hem al een voorschot betaald had, levert dat geen probleem op. Het geld dat je voorzag komt dus toe.

  Vandaag is de vloerder gestart.

   

  09 12 2019 Messenger Olès

  Gran mè Maudeline te relem yèswa. Li voye yon pitit gasonl nan plas li, pou cheche lajan pou Maudeline. Lòt bagay, seramik lan pa komanse poze jodi-a jan sa te prevwa. Paske bos la te gen yon poul ale potopwens. Li pwomet avan senmenn lan fini, lap vini poul komanse.

  De oma van Maudeline belde me gisteravond. Ze stuurde een jongen in haar plaats om het geld te halen voor Maudeline. Iets anders, de vloerder is vandaag niet gestart zoals voorzien. Hij moet dringend naar Port-au-Prince. Hij belooft te komen voor de week om is.

   

  06 12 2019 Messenger Olès

  Seramik yo antre yè. Se 2 koulè nou ka jwenn pou sal yo. Blan ak krèm. Pou douch yo se koulè krèm. Mwen te chanje lajan a 91goud pou yon dol. Pri seramik diminye ti kras de 100 goud m2. Mwen negosye tou men dev la, paske mwen wèl te twò wo. Li diminye anko. Sa fè nou gen yon diminisyon total 23 080 goud. Konsa gen mwayen nou peye kek frè. Transpò ak travayè kamyon. Bos la ap komanse monte seramik yo lendi dye vle.

  De tegels zijn aangekomen. Het zijn twee verschillende kleuren, wit en crèmekleurig. In de douches wordt het crème. Ik heb 91 gourdes voor 1 dollar gekregen. De prijzen zijn een beetje gezakt met 1 euro per m². Ik heb ook het werk heronderhandeld, want ik zag dat het teveel was. Hij deed er nog vanaf. Dat maakt dat we een totale reductie hebben van 231 euro. Daardoor kunnen we enkele kosten betalen van het vervoer en de werkers op de vrachtwagen. De vloerde start maandag als Godblieft.

   

  04 12 2019 Messenger Olès

  Mwen te bliye diw sa lòtre jou. Kontra nan inibank lan te fini. Mwen renouvlel anko pou 6 mwa.

  Ik vergat je te zeggen dat het contract (termijnrekening) met Unibank afgelopen is. Ik heb het nog eens met 6 maanden verlengd.

   

  02 12 2019 Messenger Olès

  Mwen te fe komand pye latanye yo. Moun nan deja komanse plante yo pou nou.

  Nou fe yon pri. Lap plante pou nou 5 douzen nou antann pou 2500 goud. Nap gade ki kote tou nap ka mete kek pye nan lakou Sen Jozef ak Sen Fwanswa.

  Ik heb jonge palmbomen besteld. Ze planten ze al voor ons. Ik heb onderhandeld. Voor 5 dozijn zijn  we 25 euro overeen gekomen. We bekijken of we er ook kunnen planten bij Sen Jozef of Sen Franswa.

   

  02 12 2019 Messenger Olès

  Mwen te ale okap jodi-a pou cheche lajan, pou fè pwovizyon ak pou achte seramik. Mwen pa jwen seramik. Koz pwoblem peyi-a seramik pa antre. Men mwen jwenn yon yon moun ki konn vann seramik nan Senmichel. Ki pwomet mwen lap genyen madi ou mekredi. Nap tann. Ma few konnen. Erezman tout wout nò-a debloke senmenn sa. Latibonit toujou enpratikab.

  Ik ben geld gaan halen in Cap Haitien voor voedsel en de vloertegels. Ik heb geen vloer gevonden. Door de toestand van het land wordt er geen ingevoerd. Ik heb iemand ontmoet uit Saint-Michel die er ons kan verkopen tegen dinsdag of woensdag. Ik wacht af. Ik informeer je wel. Gelukkig zijn alle wegblokkades opgeheven deze week. De provincie Artibonite is nog ontoegankelijk.

   

  19 11 2019 Messenger Olès

  Lajan ki te disponib pou Jaden-an fini. Nou gen yon rezev nan lajan fè yo. 32 000 goud. Map pwan yon ti bagay ladanl pou nou fini ak dezyèm saklaj la. Nap fini nan senmenn sa.

  Het geld voor de tuin is op. We hebben nog iets over in het budget voor het metaalwerk, 320 euro. Ik neem er iets van om de tweede schoffelbeurt uit te voeren. Daar hebben we deze week mee gedaan.

 • 18/11/2019

   

  18 11 2019 Telefoon met Olès


  • Iedereen stelt het wel. Papi Olès, Sam, Wilken en Islande zijn pas verjaard. Ilianette verjaart vandaag.
  • De scholen zijn alweer twee weken dicht wegens de onveilige situatie in het land.
  • De bestekken voor de vloer en de ramen in Sent An heeft Olès intussen bezorgd. Het bestek voor de binnendeuren kan misschien weldra volgen.
  • Het is wel niet eenvoudig om geld af te halen bij een bank. Contant geld is onontbeerlijk, maar schaars.
  • Olès heeft alle dagen contact met de drie meisjes die bij pater Jan Hoet verblijven voor hun studies in Port-au-Prince.
  • De maïs en de pindanoten zijn goed geslaagd. Voor de bonen en de rijst moet nu dringend regen komen. De tweede wiedbeurt is op enkele aren na afgelopen. Als er regen komt, mogen we van een geslaagd oogstjaar spreken.
  • De derde zeug heeft 6 biggen geworpen. Dat brengt het totaal op 17 biggen in leven voor de drie zeugen samen.
  • De nieuwe notaris is aangesteld, maar hij is er nog niet. Het dossier van de akte loopt dus verder vertraging op.
  • De drie vertrekkers hebben allemaal hun 1.000 USD startgeld, dat op een bankrekening stond, gekregen. Ivette heeft nu een derde gekregen. Als ze de lessen aanvat die ze gepland heeft, krijgt ze de rest. De andere twee hebben het bedrag in één keer uitbetaald gekregen.

   

  17 11 2019 Messenger Olès

  Mwen te achte robinè yo pou basen yo. Bos Raphi ap vin monte yo jodi-a. Gen lot kalite va n ki kap vise ,nou bezwen pou tiyo vidanj yo. Pou nou ranplase bouchon kap yo. Nou poko ka jwenn yo. Se potopwens map voye dèye yo.

  Ik heb kranen gekocht voor het waterbassin. Boss Ralph komt ze vandaag plaatsen. We hebben schroefdoppen nodig voor de buizen om de compartimenten leeg te maken. Die hebben we nog nieyt gevonden. Ik stuur iemand naar Port-au-Prince om ze te kopen.

   

  09 11 2019 Messenger Olès

  Gen 2 nan kochon yon ki fè pitit. Youn te 10. 4 mouri lè yo fek fèt. Lot la te fè 7 youn mouri. Nou gen 12 la. Lot la preske fe pitit.

  Twee van de varkens hebben geworpen. Eén heeft 10 biggen waarvan er 4 eijn doodgegaan. De ander heeft er 7 waarvan er 1 dood is. We hebben dus 12 biggen. De derde gaat binnenkort ook bevallen.

   

  03 11 2019 Messenger Olès

  Aprem te fin peye men dev ak retire kob mw te peye 10 galon gas ak 3 sak siman nan rezev ou te ban mwen-an. Mwen te bay bos Tido yon ti avans devi li ba nou. Konsa li remet mwen kouveti pi-a. Bos Jean ap vin montel madi ou mekredi.

  Na het betalen (van de loonarbeiders in de plantage) heb ik 10 galons beznine gekocht en 3 zakken cement met de reserve die je me gegeven hebt. Ik heb Boss Tido een voorschot gegeven op zijn bestek. Hij heeft daarom al een deksel gemaakt op de waterput. Boss Jean komt verder werken op dinsdag of vrijdag.

   

  30 10 2019 Messenger Olès

  Nou rekolte pistach. Sete yon esè. Li pa mal. Lane pwochèn si dye vle nap plante plis.

  We oogsten de pindanoten. Het is een probeersel. Volgend jaar planten we meer.

   

  25 10 2019 Messenger Olès

  Madan Nicole te ekri Nerlan. Pou felisite yo 3 ki pwal nan klas siperyè. Mwen sot kominike ak pè Hoet. Li ba mwen men enfomasyon yo. Plis yo vini pivit lap pi bon. Le yo rive, yap cheche wèl pou ede yo.

  Nicole heeft Nerlande geschreven om ze geluk de drie die hogere studies aanvatten geluk te wensen. Ik heb met pater Hoet gebeld. Hij heeft me informatie gegeven en gezegd dat het best is dat ze zo vlug mogelijk naar Port-au-Prince komen. Wanneer ze er zijn, gaat hij alles doen om ze te helpen.

   

  23 10 2019 Messenger Olès

  Medam yo te vini dimanch la. Konsa yap prepare pou ale ansanm osi vit ke posib. Ma enfomew jou yo ale.

  De meisjes zijn zondag naar huis gekomen. Ze bereiden zich voor om zo vlug mogelijk te vertrekken, naar Port-au-Prince. Ik laat je weten wanneer.

   

  20 10 2019 Messenger Olès

  Nou kontan bondye te mennen nou ayiti anbyen e retoune jwenn fanmiy nou anbyen. Nou di mesi bondye ki te pwoteje nou ayiti e nan tout vwayaj yo. Bòn fèt retou ak fanmiy lan. Anpil bizou pou yo.

  Wij zijn blij dat God je veilig naar huis geleid heeft en dat je zonder problemen terug bent bij je familie. Ik dank God dat hij je in Haïti beschermd heeft en op al je reizen. Fijne thuiskomst. Veel kussen voor iedereen.

   

  30/09-20/10 2019

  29ste reis van Frans naar Haïti.

  Jef en Pierre reizen met hem mee en ook het koppel Anke en Alex.

Pagina's