Skip directly to content
 • 08 04 2021

  08 04  2021 Messenger Olès
  Jodi-a yon dezyèm fwa direkson lekòl la te mande prezans mwen pou Josué. Li gen anpil repwòch, li pa respekte prensip lekòl la. Li pa gen respè pou direktè. Mwen mande chans li. Li tap gen chan poul kontinye ane eskolè- a, e menm kontinye lòt ane a. Malerezman li pa deside kontinye. Finalman direksyon lekòl la deside metel deyò definitivman. Se byen malere pou li. Mwen regrèt sa pou li. Josué fè nou wont antan ke yon moun nou te konte sou li. Fòk nap reflechi. Li pap enteresan pou nou kontinye ak li nan lòt lekòl. Se yon move ekzanp pou lòt yo. Mwen kwè se yon move nouvel pou ou.
  Vandaag heeft de directeur van de school me al voor de tweede keer bij zich geroepen voor Josuë. Hem wordt van alles verweten: hij respecteert de schoolregels niet, hij heeft geen respect voor de directeur. Ik heb gevraagd hem nog een kans te geven. Hij zou het jar nog mogen afmaken én ook het volgende jaar (laatste). Hij wil zelf niet verder naar school. Daarom heeft de directie beslist hem definitief buiten te zetten. Dat is erg voor hem. Ik betreur dat. Josuë beschaamt ons vertrouwen. We moeten er over nadenken. Het is niet zinvol om hem nog naar een andere school te sturen. Het is een slecht voorbeeld voor de anderen. Ik vermoed dat dit slecht nieuws betekent voor je.
   
  07 04  2021 Messenger Olès
  Nou tap gen yon vizit evalyasyon jodi-a IBER ta vin fè pou nou. Yon pou nou ta fè renouvèlman pèmi fonksynman. Direktè a apen relem pou di, yo kontrarye pou jodi-a. Lap planifye yon lot dat. Nou dwe anpil ane wi. Li te fini 30 septanm 2014. 20 000 goud chak 2 zan. Lè nap gen pou peye kòb la, yo mande se an chèk . Yo pap resevwa kòb likid. Lèm map chèche lajan, map tou achte yon chekye.
  We zouden vandaag IBESR op bezoek krijgen voor een evaluatie van het weeshuis, bedoeld om de eerste toelating te vernieuwen. De directeur belde me dat er iets tussen gekomen is.  Hij zal een andere datum inplannen. We moeten nog voor veel jaren betalen. De vorige eindigde op 30 september 2014. Per 2 jaar moeten we 210 euro betalen. Ze vragen om met cheque te betalen. Ze nemen geen contant geld aan. Als ik naar de bank ga, zal ik een chequeboekje kopen.
   
  29 03 2021 Telefoon met Olès
  • Het gaat prima met iedereen.
  • Over enige weken sturen we weer wat hulpgoederen op. Het gaat om een kleinere hoeveelheid, vooral kleren, schoenen en wat elektrisch materiaal.
  • Het geld van het project in samenwerking met Wilde Ganzen gaat binnenkort aankomen. Van alle aankopen (trekdieren, ploeg en landbouwgereedschap) moeten foto’s gemaakt worden net als van de landbouwactiviteiten (zaaien, wieden, oogsten).
  • Anderson zijn reis is uitgesteld omdat het visum nog niet in orde was. Dat is intussen wel zo. Zijn avontuur van emigratie naar zijn familie in  Brazilië kan beginnen.
  • Boss Henri geeft nog steeds naailes, maar het enthousiasme is bekoeld. Olès gaat het met hem erover hebben om zijn leerlingen aan te moedigen en vooruitgang te boeken.
  • Bernardo werkt nog met de kleinsten.
  • Zowat alle varkens in  Haïti zijn inderdaad gestorven aan de varkenspest. Hier en daar is er nog wel een big te koop aan een exuberante prijs, 3.000 à 3.500 gourdes (35 euro).
  • De koeien doen het vrij goed, maar hebben eigenlijk te weinig eten.
  • De paasvakantie is aan de gang. Van 3 kinderen is het rapport al binnen. Van zodra alle uitslagen er zijn, stuurt Olès foto’s van de rapporten.
  • Het schooljaar zelf loopt gewoon tot einde juni. De jonge dames in Port-au-Prince hebben wellicht pas in oktober gedaan.
  • Er is geen rust in het land. Volgens de laatste berichten wil men het politiek systeem veranderen om Amerikaanse inmenging tegen te gaan. Normaal komen  er presidentsverkiezingen, maar de oppositie dwarsboomt alle voorstellen en dat leidt nog steeds tot onveiligheid.
  • Het busje is hersteld en rijdt weer goed dank zij familie, in de VS die jet juiste onderdeel opzonden.
  • Palmzondag is gevierd. Olès kreeg het woord om binnen het thema van de vasten te vertellen over het werk in het weeshuis. Olès beseft dat er mensen jaloers zijn omdat de kinderen in het weeshuis het goed hebben.
  • Onze werkman Lucsen heeft ander werk gevonden en nam ontslag. Ti Lou, die vroeger bij ons werkte en ook ontslag nam, heeft terug gesolliciteerd.
  • De drie jongens hebben uitzicht om volgend jaar in Gonaïves te gaan studeren. Mogelijk zullen ze kunnen kiezen tussen architectuur, ingenieur en boekhouder. Olès zoekt alles verder uit.
   
  22 03 2021 Messenger Olès
  Anderson ale potopwens jodi-a ak William. Lap gen vòl pa Sendomeng pou ale Brazil le 29 mwa sa. William ap prete Anderson pou nou 1000 USD  Kontra depo inibank lan ap fini nan mwa me. Konsa nap remet li an me. Le William bay li. Lap fè yon resi pou nou.
  Anderson is vandaag met William naar Port-au-Prince vertrokken. Hij heeft op 29 maart een vlucht nar Brazilië vanuit Santo Domingo. William heeft hem 1.000 USD geleend. Ons contract met Unibank verloopt in mei. Dan betaal ik William terug. William maakt een ontvangstbewijs voor ons.
   
  17 03 2021 Messenger Olès
  Janm te diw se jodi-a pè a ap louvri ane senjozèf la nan Ofelina. Yo prevwa komanse seremoni an a 5 è. Se tout moun legliz la ki envite pou vini nan Òfelina.
  Nan okazyon an map bay chante mès chak jou pou tout moun nan Ofelina, pou ou menm ak fanmiy ak tout donatè nou yo.
  Mwen deja bay pè kire Lalomas la chante mès pou nou tout nan Mès vandredi jou fet la.
  Ik heb je nog niet verteld dat de pastoor het Sint-Jozefsjaar opent in het weeshuis. De ceremonie zal om 5 uur beginnen. Alle parochianen zijn uitgenodigd. Bij die gelegenheid lat ik elke dag een mis zingen voor, iedereen in het weeshuis, voor jou, je familie en al onze donateurs. De pastoor van Lalomas zal vrijdag een gezongen mis opdragen op de feestdag zelf.
   
  12 03 2021 Messenger Olès
  Pyes ti bis la nomalman li te dwe rive nan dwan potopwens depi 26 fevriye. Sanble batiman te pase yon lòt kote. Se Merlin ki responsab pou resevwal. Yo te dil se nan dezyèm senmenn mwa sa. Li ta dwe rive lòt senmenn.
  Het onderdeel voor het busje moest normaal op 26 februari in Port-au-Prince gededouaneerd worden. Blijkbaar heeft de boot en ommetje moeten maken. Merlin (een zoon van Durand) is verantwoordelijk om het in ontvangst te nemen. Ze zeggen dat het in de tweede week van deze mand aankomt. Dat is dan volgende week.
   
  11 03 2021 Messenger Olès
  Bòs Yotaire preske tèmine. 3 fenèt anlè ki rete. Paske yo te kraze nan transpò a.
  Aannemer Yotaire heeft bijna gedaan. Nog 3 vensters op de verdieping. Ze waren gebroken bij het transport.
   
  08 03 2021 Messenger Olès
  Bòs Yotaire kòmanse monte fenèt yo.
  Aannemer Yotaire is begonnen met het plaatsen van de ramen.
   
  06 03 2021 Messenger Olès
  Ilianette pat twò anfòm ak yon mal nan lestomak. Mw te voyel kay doktè yè. Li fe yon ekzamen. H pilori. Rezilta pozitif. Nou achte medikaman yo. Lap swiv yon Tretman 14 jou. Ak rejim. 
  Ilianette is niet zo fit. Ze heeft maagpijn.. Ik heb ze gisteren naar de dokter gestuurd. Ze testte positief op H. Pylori. We hebben medicatie gekocht. Ze moet daarmee veertien dagen behandeld worden en ze moet op dieet.
   
   
  03 03 2021 Messenger Olès
  Mwen sot jwenn li. Li nan mezon pou fè komand yo. Li te resevwa lajan depi yè.
  Ik heb hem aan de lijn gehad. Hij is ter plaatse voor de materialen. Hij heeft het geld ontvangen.
   
  02 03 2021 Messenger Olès
  Mw te relel yè. Aktyelman li potopwens poul fè komand materyo lap bezwen. Lel retounen map bali 1500 ki te deja nan menm lan. Ma enfomew ankò pita.
  Ik heb hem (boss Yotaire, aannemer van de ramen voor Sent An) gisteren gebeld. Hij is in Port-au)-Prince om de materialen te bestellen. Wanneer hij terug is, geef ik hem de 750 euro voorschot. Ik houd je op de hoogte.
 • 22 02 2021

  22 02 2021 Telefoon met Olès
  • Met iedereen, jong en oud, gaat het goed.
  • Durand, de neef van Olès en de vaste chauffeur en begeleider van Frans in Port-au-Prince, heeft een beroerte gekregen. Dat is twee weken geleden. Intussen is hij ontslagen uit het ziekenhuis en is hij aan de beterhand. De weg van herstel is echter nog lang.
  • Corona explodeert niet echt in Haïti. In Port-au-Prince is het nog het ergste, maar in de rest van het land is er nauwelijks sprake van.
  • De algemene veiligheid laat echt te wensen  over. Zonder voorzorgsmaatregelen kun je niet het huis uit. Het gevaar om beroofd te worden loert vooral in de steden om elke hoek.
  • De onveiligheid wordt natuurlijk veroorzaakt door de politieke situatie. De president betwist dat zijn termijn op 7 februari afgelopen is en wil in het zadel blijven tot 7 februari 2022. De oppositie heeft en eigen president aangesteld.
  • Frans meldt dat een reis naar Europa nog steeds onmogelijk is. Yanskian kan dus n og niet komen.
  • De aannemer voor de vensters van Sent An begint volgende week en belooft om geen tijd te verliezen.
  • De idee om ossen en landbouwalaam aan te schaffen is Olès niet ongenegen, maar hij wijst erop dat overal in het land regelmatig veel trekdieren en ook ander vee gestolen worden. Het is blijkbaar ook niet eenvoudig om een geschikte ploeg aan te schaffen. Wellicht zal die op maat gemaakt moeten, worden door een lokale metaalbewerker.
  • De offertes om het gebouw Sen Jozef op te waarderen en aan te passen zijn bijna allemaal binnen.
  • De 3 jongens die dit jaar niet naar school gaan, hebben samen met Yanskian een plan uitgewerkt om Sen Jozef te schilderen.
  • Het waterbassin van Sen Franswa is nu vol. Op dit ogenblik wordt er weinig gebruik van gemaakt omdat de waterleiding optimaal levert. Hert bassinwater wordt in reserve gehouden.
  • De osmose-installatie werkt prima. Om veiligheidsredenen is de verkoop ervan aan onze klanten nog niet hervat.
  • Der elektrische installatie werkt ook prima. De extra generator die in december aangekomen is met de andere hulpgoederen, is aan de praat en vervangt de kleinere generator die wat te zwak was.
  • Alle varkens zijn dood. In Haïti is de varkenspest uitgebroken en in het hele land zijn er geen varkens meer.
  • Alle oogsten zijn intussen binnen. De bonenoogst was wat minder dan vorig jaar. Door een ziekte bracht de pitimi (sorghum) minder op dan verwacht. Zonder de opbrengst van de eigen kweek, was het leven onbetaalbaar. Veel elementaire goederen zijn in korte tijd bijna of helemaal verdubbeld in prijs.
  • Voor de drie jongens die nu een jaar thuis blijven, contacteren we een beroepsschool in Gonaïves. Daar is ook meer kans om aan een fatsoenlijk logies te geraken.
  • Het klaarmaken van de landbouwgrond voor een volgende oogst kost 70.000 gourdes (762 euro) per karo. Één karo is 1,29 hectare. We hebben 8,5 karo (11 hectare). Voor plantgoed, het planten en schoffelen komt daar nog 170.000 gourdes bij (1.850 euro).
  • Anderson wil emigreren naar zijn familie. Op zijn plannen zit vertraging. De familie zal tickets kopen voor hem.
  • De drie jonge dames in Port-au-Prince hebben weer hinder gehad van de onlusten in de stad. Ze hebben ook het budget gekregen voor een nieuwe smartphone, maar nog geen aankoop kunnen doen.
   
  14 02 2021
  Yanskian neemt de nieuwe beamer in gebruik en projecteert een film voor de kinderen.
   
  04 02 2021 What’s App Olès (Edikasyon)
  Nou komanse prepare pwa ak pitimi pou nou mete an depo.
  We beginnen de bonen en de pitimi klaar te maken om op te slaan in het depot.
   
  28 01 2021 Messenger Olès
  Nap dekòtike pwa kongo ( bat pwa ) pou nou mete nan depo.
  We hebben de zwarte bonen (kongobonen) gepeld om ze op te slaan in  het depot.
   
  23 01 2021 What’s App Olès (Edikasyon)
  Overleg tussen Frans en Olès om een stel trekdieren aan te schaffen met kar, ploeg en eg. Ook een aantal kleine werktuigen (schoppen, rieken, harken, schoffels) staan op het verlanglijstje. Olès zal bestekken opvragen.
   
  19 01 2020 What’s App Olès (Edikasyon) 
  Overleg tussen Frans en Olès om en lijst op te stellen om het gebouw Sen Jozef te verbeteren, te herstellen en aan te passen. Olès zal bestekken opvragen.

   

 • 18 01 2021

  18 01 2021 Telefoon met Olès

  • Met iedereen gaat het goed. Er zijn geen noemenswaardige gezondheidsproblemen te melden. Af en toe heeft iemand wel eens koorts of een zweertje. Miss Merceda staat paraat.
  • Het schoolgeld is helemaal betaald. William had het voorgeschoten. Hij moet nog terugbetaald worden, maar het geld daarvoor staat op de bank tot het veilig is dat af te halen.
  • Voor Anderson is het paspoort klaar. Hij is terug in het weeshuis in afwachting van een geschikte vertrekdatum. Hij wil immers emigreren naar Brazilië, één van zijn broers achterna.
  • Ronald heeft zich misdragen en zou als straf een tijdje bij familie in het dorp gaan wonen. Zijn familie woont echter buiten het dorpscentrum en dat is te ver van school. Hij krijgt een alternatieve straf (alle dieren verzorgen) die Olès strikt zal opvolgen. Hij heeft zich wel verontschuldigd.
  • De oogsten zijn allemaal binnen. Die van pitimi (sorghum) was minder goed. De oogst was veelbelovend, maar niet lang ervoor werden de planten door een ziekte getroffen. Alle oogsten (bonen, rijst, pinda, sorghum) dienen voor eigen consumptie.
  • Nerlande, Milourde en Myrna, die in Port-au-Prince hun studies verder zetten, hebben geregeld contact. Afgesproken is ook dat ze 100 USD voorschot krijgen op hun startkapitaal van 1.000 USD wanneer ze het weeshuis verlaten. Ze willen zich namelijk een nieuwe smartphone aanschaffen. Het weeshuis kan geen nieuwe kopen, want ze zouden met het toestel dat ze nauwelijks twee jaar geleden kregen ten minste toekomen tot na hun hogere studies.
  • Van Maudline weten we dat ze nog steeds chronisch ziek is. Ivette stelt het heel goed.
  • De drie jongens die een jaar thuis blijven van school doen mee aan alle activiteiten en werken in en rond het huis.
  • De goederen die via de zeecontainer zijn aangekomen, zijn meer dan welkom. Iedereen heeft wat nieuwe kleren gekregen, ook de meisjes in Port-au-Prince en Yanskian en zijn gezinnetje. Ma Olès sorteert de kleren uit die we niet gebruiken om ze weg te geven of te verkopen. De vracht was wel veel duurder. Omwille van de moeilijke situatie in het land zijn ook de vervoerprijzen erg gestegen.
  • Het onderdeel voor de bus dat een familielid van Olès zou laten overkomen uit de V.S. is onderweg.
  • Het geweld laait weer op in het land. President Jovenel stapt op op 7 februari 2021. De prijzen stijgen. De presidentsverkiezingen hadden al moeten plaats vinden. Er komt een overgangsregering tot 2022 wanneer een nieuwe president verkozen wordt.
  • Corona is zo goed als niet aanwezig in Haïti. Bijna niemand draagt een mondmasker, enkel in de ziekenhuizen. Nochtans is buurland de Dominicaanse Republiek erg getroffen. Toch zijn er geen belemmeringen om van de ene naar de andere kant de grens over te steken.
  • De versterker voor het internetsignaal is er nog niet.
  • De tuin op het terrein wordt weer ingezaaid.
  • Père Antoine, de nieuwe pastoor, dankt voor de computers uit België (CM-Limburg).
  • Père Jackson, de pastoor van de buurparochie Badso is een beetje jaloers.

   

  04 01 2021 Messenger Olès

  Se jodi-a map remèt pè a odinatè yo. Paske aktivite fèt la fè mwen pat gen tan yè. Nou te resevwa 300 ti moun yè. Pè Antoine kontan anpil. Mwen palel enpe de relasyon nou ak pè yo depi Òfelina ekziste. Li kontan palel de kontra tè nou. Janl pale ak mwen. Mwen santi, se nou ki ap asire nan tè a poun kontinye travay paske nou gen ti moun pou bay manje. Non pè a se : Antoine Charles.

  Ik bracht vandaag de computers naar meneer pastoor. Gisteren had ik daar geen tijd voor omdat we 300 kinderen op bezoek hadden (voor een kinderfeest). Pastoor Antoine is geweldig tevreden. Ik heb hem verteld, over onze relatie met de pastoor sinds de oprichting van het weeshuis. Hij was blij met het huurcontract van de grond. Hij begreep heel goed dat we met die grond in staat zijn onze kinderen eten te geven. Zijn naam is Antoine Charles.

   

  03 01 2021 Messenger Olès

  Mwen te eseye relew poum te fèw viv anbyans ki genyen nan Òfelina sa pat mache. Malerezman. Se bel bagay. Nou di bondye mèsi jis kounya pa gen nan nou ki viktim de kowona.

  Gisteren probeerde ik je te bellen om je de sfeer in het weeshuis te laten opsnuiven. Het ging spijtig genoeg niet. Het was mooi. Godzijdank hebben we tot nu geen coronaslachtoffers hier.

   

  31 12 2020 Messenger Olès

  Tout ti moun nou yo jwenn vetman. Soulye yo tou enteresan pou nou. Paske nou toujou bezwen anpil kob pou achte soulye. Yon gwo mesi tou pou tout donate yo. Mw swete fanmiy lan bon ane 2021. Sante, long vi. Nap priye pou kowona fini pou wè.

  Alle kinderen hebben kleren gekregen. De schoenen zijn erg welkom, want schoenen kosten veel geld. Oprechte dank voor alle donateurs. Voor jou en je familie Gelukkig Nieuwjaar 2021, een goede gezondheid, een lang leven. Laat ons bidden dat corona aan ons voorbij gaat.

   

  27 12 2020 Messenger Olès

  Kamyon an te rive twò ta yèswa. Se maten-an yap vini lakay la pou debake.

  De vrachtwagen is gisteravond laat aangekomen. Vanmorgen hebben we hem gelost.

   

  26 12 2020 Messenger Olès

  Ak kek jen nou yo, mwen te nan mes minwi. Epi lajoune yè mwen antre potopwens. Mwen oblije lwe yon lòt kamyon pou vini. Paske Mari Jonie an pè vini.

  Ik ben met enkele jongeren naar de middernachtmis geweest. Op kerstdag ben ik dan naar Port-au-Prince gegaan. Ik was genoodzaakt een andere vrachtwagen te huren, want de man van Jonie was verhinderd.

   

  09 12 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a mwen jwenn bos Yotaire . Li pa gen materyo disponib. Se lè nou ba li avans lap fè kòmand. Se 80/100 nan montan devi-a.

  Vandaag heb ik aannemer Yotaire gezien (vensters Sent An). Hij heeft geen materiaal op voorraad. Als we een voorschot betalen, plaatst hij de bestelling. Hij vraagt 80 % van het bestek.

Pagina's