Skip directly to content

2019 - maart en oktober

Reizen       van 10-25/03/2019
                             van 30/09/2019-20/10/2019

 In 2019 ondernam ik 2 reizen. Die van maart was enkel in het gezelschap van Luigi. Normaal zouden Anke en Alex, een jong koppel uit het Brusselse, meereizen, maar omwille van de onlusten overal in het land haakten ze af. Ze sloten aan bij de reis van oktober waar Jef en Pierre ook aan deelnamen. Die twee laatsten gingen mee met de specifieke doelstelling om alle techniek (elektrisch en sanitair) voor Sent An op zich te nemen.

 Het verblijf

De reis van maart was een rustige reis. Luigi en ik huurden een auto en konden ons om die reden gemakkelijk verplaatsen. We namen de auto mee naar zee en konden zo makkelijk naar Fort Liberté reizen om monseigneur Quesnel Alphonse te ontmoeten, de bisschop die al vele jaren de invoer van de containers faciliteert waaraan wij deelnemen om hulpgoederen te verzenden. Bij die gelegenheid mochten Maudelet en Deluxon een nachtje met ons op hotel gaan.

De reis van maart was een veel drukkere reis. Op sommige ogenblikken waren wel twintig mensen tegelijk aan het werk. Jef en zijn equipe werkten aan het installeren van de elektrische installatie van Sent An, twee ploegjes van jongeren groeven de greppels uit waar de buizen en draden in moesten komen, de aannemer was met hulp bezig om de gleuven waar de bedrading in lag terug te bezetten, Pierre maakt een nieuwe aansluiting voor de pomp en bracht drinkbaar water naar de drie keukens, Anke was dagen lang in de weer met een ploegje om de depots helemaal op te ruimen, Alex speelde met de kinderen en Olès en ik besteden veel tijd aan overleg en planning. Pierre vond tussendoor nog tijd om met enkele jongens twee nieuwe banken te maken voor onder de mangoboom en samen met Jef bracht hij de nodige aanpassingen aan om het water automatisch naar de reservoirs op het dak te brengen. Daarbij kwam een kleine kink in de kabel doordat dat nieuwe systeem de batterijen ’s nachts leeg molken. Tegen de volgende reis van 2020 brengen we daar verandering in.

In oktober durfden we de klassieke uitstap met de kinderen en jongeren aan zee niet aan. Het hele land stond in rep en roer. Met demonstraties eiste de bevolking in vele steden het aftreden van de president. Wij namen uit voorzorg een binnenvlucht van Port-au-Prince naar een buurdorp van Saint-Michel de l’Attalaye om de wegversperringen te omzeilen. We gingen uiteindelijk naar het Akil Samdi om Jeannine De Beleyr te ontmoeten. Het was de beurt aan Osnel en Ricardo om ons te vergezellen.

 Stand van zaken – OSJOSMA – de kinderen en jongeren

Het belangrijkste nieuws is wel het vertrek van enkele jongeren en het aanvatten van hogere studies van drie van onze oudste meisjes.

In de loop van de zomer kwam aan het licht dat Westindjie zwanger was. Dat bleek van een klasgenoot te zijn. Zelf was ze nog maar in juni 18 geworden. De overheid eist in principe dat meerderjarigen en minderjarigen gescheiden worden. Op die regel hebben we al een uitzondering zolang Sent An niet gebruiksklaar is. Er zat niets anders op dan Westindjie zo snel mogelijk te laten gaan. Ze vertrok in augustus naar haar familie.

Met drie andere jongeren was in maart besproken dat ze onmogelijk het middelbaar zouden kunnen afmaken.

Anderson (22) kreeg een uitzondering om nog één jaartje te blijven en zijn negende jaar af te maken (ons derde middelbaar). Als hij daarin slaagt, mag hij een korte technische opleiding gaan volgen in Gonaïves, de provinciehoofdplaats.

Maudeline (19) was zichtbaar gelukkig dat ze niet verder naar school moest. De oplossing voor haar, naar haar grootmoeder in Port-au-Prince, maakte haar helemaal gelukkig.

Ivette (20) koos ook voor Port-au-Prince. Zij kan terecht bij haar zus die tien jaar ouder is.

Elk van de drie kreeg het budget van 1.000 dollar mee dat sinds enkele jaren op een spaarrekening geblokkeerd staat voor de vertrekkers. Dat is behoorlijk wat meer dan de wettelijke verplichting die ongeveer 100 dollar bedraagt.

Nerlande (23), Milourde (21) en haar zus Myrna (20) maakten vorig schooljaar als eersten hun middelbaar af. Elk van de drie heeft steeds met behoorlijke resultaten elk schooljaar afgewerkt en ze verdienden dus een kans om naar het hoger onderwijs te gaan. Ze kozen alle drie voor de USB-school (Unity School of Business) in Port-au-Prince waar ze elk een andere richting binnen toerisme gaan aanvatten. Mijn jarenlange vriendschap met pater Jan Hoet maakte dat ze voor de duur van hun studies bij hem ‘op kot’ kunnen.

 Stand van zaken – OSJOSMA – investeringen en andere items

De belangrijkste investeringen van het laatste jaar op een rij:

1)    In november 2018 werd een nieuwe batterij geplaatst en in gebruik genomen. De eerste batterij is helemaal niet versleten, maar wordt voorlopig als backup gebruikt en volwaardig weer ingeschakeld van zodra Sent An in gebruik wordt genomen.

2)    In januari 2019 konden we na veel gelobby aansluiten op een nieuwe waterleiding die in principe voorbehouden is voor de overheidsgebouwen. Dat maakt dat we sinds toen eindelijk van alle watermiserie verlost zijn. Samen met de 1.500 à 2.000 liter die de waterput oplevert sinds de ingreep van januari 2018 is er nu voldoende water waardoor we ook een groentetuin kunnen uitbouwen. Die heeft al enkele keren kolen, wortelen, pompoenen en bonen opgeleverd.

3)    Rond de jaarwisseling was de aannemer weken in de weer om Sent An van binnen en van buiten te bepleisteren.

4)    Tijdens de reis van maart werd de osmose-installatie geleverd. Eindelijk eigen drinkbaar water! Olès begon meteen te experimenteren of we niet wat winst zouden kunnen maken met de verkoop van ons water. Na een half jaar leverde dat een netto winst op van 1.300 dollar.

5)    Nog in het voorjaar werd het waterbassin gebouwd. Samen met de osmose-installatie maakte dat bassin deel uit van het Rotary-project dat we méér dan drie jaar geleden opgestart hadden. De totale investering bedraagt nagenoeg 34.000 dollar.

6)    Van juni tot september 2019 maakte oud-bewoner Monsly het ‘fer forgé’ voor Sent An. Hij liet de materialen van de Dominicaanse Republiek overkomen en zorgde ook voor een verflaag.

7)    Tijdens de reis van oktober 2019 werd Sent An voorzien van een elektrische installatie met Europees materiaal. Alleen de stopcontacten kwamen uit de US. Ze zijn van hoogwaardiger materiaal dan het materiaal dat in het dorp verkrijgbaar is en dat doorgaans van Chinese makelij is.

8)    Sent An krijgt de primeur om over drie kwaliteiten water te beschikken. In de keuken is een kraan die drinkbaar water levert vanuit het pomphuis. De douches worden toegeleverd uit een reservoir op het dak dat gevoed wordt met water van de waterleiding en de toiletten worden gespoeld met water uit een ander reservoir op het dak dat water krijgt vanuit een regenbassin onder Sent An zelf.

9)    De toevoer van water naar alle reservoirs is geautomatiseerd via een systeem met vlotters. Het hele proces wordt gefinaliseerd in 2020, omdat het nog gedeeltelijk via de generator moet verlopen. Aan de waterput is een betere bescherming gemaakt voor de pompinstallatie die trouwens een aftakking heeft gekregen naar de plaats waar de wasvrouwen de was doen. Zij besparen zich zo heel wat kilometers met het gewicht van water.

10) Voor de eerste maal in jaren is de oogst gelukt. Dat is deels te wijten aan de veel betere weersomstandigheden en mogelijk ook door de grondruil die we voorgesteld kregen. De achterin liggende grond die we huurden in de lokaliteit Ti Mango werd gewisseld met een veel beter perceel dat aan de grote weg grenst en maar tien minuutjes wandelen is van het weeshuis.

11) De oudste koe heeft gekalfd. Het is een vaars waar we weer verder mee kunnen kweken.

12) De varkensstal levert geregeld nieuw leven op. Daardoor kunnen we op gezette tijden slachten.

13) De nieuwe geitenwei floreert. Ook hier hopen we weldra zover te komen dat we zelf kunnen slachten.

14) Op 1 oktober hebben we Yanskian Thélismond in dienst genomen als hoofdopvoeder. Het team opvoeders bestaat voorlopig nog alleen uit hemzelf en Junior die al jaren deeltijds bij ons werkt. Van meet af aan heeft Yanskian zich al gemanifesteerd als iemand die zich bijzonder geestdriftig zijn taak ter harte neemt. Getuige de vele rapportjes die hij per What’s App aflevert.

15) Yanskian is ook aangesteld als technisch verantwoordelijke. Met  hem kunnen  we het hiaat opvullen van iemand die oordeelkundig problemen kan detecteren en oplossen. Dat is belangrijk met de vele technieken die we geïnstalleerd hebben. Via Jef en mezelf communiceert hij geregeld over de elektriciteit of andere deeldomeinen.

 Plannen

We bouwen verder op de fronten waar we actief waren met veel respect voor de inbreng van de lokale partner, in casu Olès en zijn team.

a)    Investeringen

a.    We zijn op schema met Sent An. Nog in 2019 zal de vloerder starten. Daarna komen de vensters en de binnendeuren. In de reis van het voorjaar 2020 zullen Jef en Pierre meereizen om de laatste hand te leggen aan  de elektriciteit en het sanitair zodat Sent An einde juni, begin juli in gebruik genomen kan worden. Op dit moment zijn we nog op zoek naar middelen voor de bemeubeling. Eén sponsor heeft al 3.000 euro gestort, maar we zoeken daar nog een veelvoud van. Anders dan bi de twee vorige gebouwen waar we langzaamaan bewoners toelieten, zullen nu in één keer méér dan 10 jongeren (meerderjarigen) verhuizen.

b.    Voor Sent An moeten we nog een begeleider aanwerven die zal instaan voor permanentie en toezicht.

c.    Het landbouwareaal rendeert al beter zoals we nastreefden (zie de rapporten van 2018), maar beter kan steeds. Mochten we middelen vinden, dan willen we het zeker nog uitbreiden. Intussen oogsten we al pindanoten en maakten onze eigen pindakaas.

b)    De bewoners

Als de financiën het toelaten, willen we na de zomervakantie van 2020 ook weer enkele jongere kinderen opnemen. We hebben immers plaats voor 40.

De studies van onze drie meisjes in Port-au-Prince kosten alles samen ongeveer 7.000 USD. Het salaris van Yanskian dat we toezegden bedraagt 220 euro per maand. Daarom moesten we ook het salaris van Olès, de directeur optrekken van 2.100 USD naar 3.000 USD op jaarbasis. Het zijn behoorlijke bedragen en dat maakt dat onze zoektocht naar extra geld er niet minder op geworden is.

 Thuisfront

 a)    Peterschappen

De peterschappen brengen nu maandelijks ongeveer 1.400 euro op (vorig jaar 1.500 euro). We willen uiteraard terug vooruit. Streefdoel blijft 100 euro per kind.

b)    Budgetopvolging

Het maandelijks budget is verhoogd van 4.500 naar 4.750 dollar. In 2019 hebben we het personeel een behoorlijke loonsverhoging toegekend. De inflatie is namelijk op hol geslagen, liefst méér dan 20 % op jaarbasis. Eigenlijk hebben we gewoon een inhaaloperatie gedaan.

c)    Fiscale attesten

De erkenning om fiscale attesten uit te reiken loopt tot en met 2020. In het voorjaar van 2020 moeten we dus een nieuw dossier indienen dat in principe kan goedgekeurd worden voor 6 jaar.

d)    Website en facebookpagina

Elke maand komt er nieuws over de werking van het weeshuis. Het nieuws komt er aan de hand van de veelvuldige contacten met Olès en nu ook Yanskian.

De facebookpagina zetten we in om via het aankondigen van de verjaardagen van de kinderen meer in de kijker te komen. Tijdens de jongste reizen plaatste ik heel veel foto’s en berichten.

e)    Trooper

Op de website en ook op de fb-pagina maken we reclame om je internetaankopen te doen via www.trooper.be/osjosma. Elke aankoop levert een klein percentage commissie op dat nochtans niets kost aan de klant. Het zijn geen grote bedragen, maar alle beetjes helpen.

Wil je deelnemen aan onze jaarlijkse eetdag ? Die valt traditiegetrouw op Pinksterzondag. Die valt volgende keer op 31 mei 2020.

Wie het verhaal wil horen én zien kan ook volgend jaar (vrijdag 13 november 2020) terecht in zaal Loweta, waar de jaarlijkse informatieavond doorgaat. De toegang is gratis. Je kan er zoals steeds proeven van de Haïtiaanse soep.

Volg ons verder op de website www.osjosma.be en op facebook osjosma, good to help these kids.

We blijven rekenen op iedereen, ook u. Steun ons om verder te bouwen aan de toekomst van OSJOSMA, ons weeshuis !

Kenbe fèm.

Hou je goed.