Skip directly to content

VZW Osjosma

Engagementsverklaring lidmaatschap VZW OSJOSMA

 

Bekendmakingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

B.S. 13.07.2017 - wijziging raad van bestuur - schrappen bestuurders
B.S. 07.07.2015 - wijziging raad van bestuur - schrappen leden en benoemen bestuurders
B.S. 03.07.2014 - wijziging raad van bestuur - schrappen leden
B.S. 01.07.2013 - opname nieuwe leden, uitbreiding Raad van Bestuur en statutenwijziging
B.S. 04.07.2011 - opname nieuwe leden en uitbreiding Raad van Bestuur
B.S. 16.02.2010 - oprichting

Papi Frans - Papi Olès